Open inloopochtend bij de Peter Petersenschool

HAREN - Jenaplanbasisschool de Peter Petersenschool in Haren houdt op woensdag 28 juni de laatste inloopochtend van dit schooljaar voor geïnteresseerde nieuwe ouders en hun kinderen.

Leerlingen uit de bovenbouw verzorgen tussen 9 en 11 uur rondleidingen en vertellen alles over hun school. Ouders, teamleden en directie zijn aanwezig om aanvullende vragen te beantwoorden en zo nodig meer uitleg te geven over het jenaplanonderwijs op de PPS. Aanmelden voor de inloopochtend hoeft niet, iedereen is van harte welkom!

Jenaplanbasisschool de Peter Petersenschool

Ouders spelen, naast de kinderen, op de Peter Petersenschool een belangrijke rol. Niet alleen vormen ze het bestuur van de school, maar tevens worden ze nauw betrokken bij het onderwijs, de projecten en vieringen op de school. Op de PPS mag iedereen zichzelf zijn. Elk mens is tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen vormen samen de gemeenschap die we als jenaplanschool willen zijn. Naast de individuele ontwikkeling staat vooral het begrip ‘samen’ centraal. Op een jenaplanschool leer je tenslotte ‘samen leven’. Dit doen we aan de hand van een afwisselend weekprogramma waarin vier vaste onderdelen in ons onderwijs centraal staan: gesprek, werk, spel en viering. Op de PPS gaan theorie en praktijk hand in hand. Leren uit boeken is nodig, maar je moet ook ervaren wat je met die kennis kunt doen. Ook buiten de open dagen om zijn ouders van harte welkom om kennis te komen maken met onze school. Een afspraak is eenvoudig gemaakt via de website, facebook, email of telefoon. Info-film jenaplanonderwijs: www.youtu.be/ahj9TBCiI9c Website PPS: www.jenaplanschool.nl/pps Adres: Rummerinkhof 6B, Haren, 050-5350566 email: pps@jenaplanschool.nl