De interviewestafette

HAREN - In de interviewestafette interviewt Kees Romijn Hareners. De geïnterviewde geeft het stokje zelf door aan de volgende. De geïnterviewde van deze keer is Roos Edens-Voorrips.

Op weg naar het interview passeer ik de mooie vijver in Oosterhaar waaraan CBS De Borg is gelegen. Ik zie een groepje meisjes en jongens richting de vijver lopen, een loopt met een grijpnet in zijn handen. De kinderen zijn bezig met de natuurles in de open lucht en een van hen is hoogstwaarschijnlijk een van de dochters van Roos Edens-Voorrips. Zij woont met nog een jongere dochter en man even verderop. Haar man is grafisch vormgever en maakt onder de naam koenmeloen.nl naamborden en klokken. Van Wageningen naar Groningen en naar Haren “Ik ben opgegroeid in Wageningen en ben door mijn studie psychologie aan de RuG in Groningen gekomen. Mijn man komt uit Groningen en nadat we eerst in onder andere Beijum hebben gewoond zijn we in Haren komen wonen. Een vriendin zag dat dit huis aan de Rozengaard te huur stond en toen hebben we de stap gemaakt en inmiddels hebben we het huis gekocht. Of het zo moest zijn: Roos aan de Rozengaard… We wonen met veel plezier hier in Oosterhaar, het valt mij op dat het makkelijk is om prettig contact met andere buurtbewoners te krijgen. Verder is het nieuwe winkelcentrum aan het Anjerplein een uitkomst.” Sociale psychologie “Ik ben in 2000 afgestudeerd in de sociale psychologie, met een scriptie die als titel had Preconceptionele advisering over roken en aangeboren afwijkingen. Wat weten mensen over het risico van roken in de periode rond de conceptie? Er is een artikel over verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift, want er blijkt, naast roken tijdens de zwangerschap, ook een direct verband te bestaan tussen roken in de periode rond de conceptie van de vader en moeder en aangeboren afwijkingen bij de baby. Baby’s hebben bijvoorbeeld klompvoeten of een hazenlip. De nevenrichting gezondheidspsychologie die ik daarnaast heb gevolgd was voornamelijk gericht op de invloed van ziekte op het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen.” Zorgbelang Groningen “Na eerst bij een onderzoeksbureau en bij het Integraal Kankercentrum te hebben gewerkt, werk ik nu zo’n tien jaar drie dagen in de week als projectleider bij Zorgbelang Groningen. Zorgbelang werkt voor iedereen die zorg nodig heeft, patiënten, cliënten, naasten en mantelzorgers, en we werken hierin samen met zorgaanbieders, gemeenten, provincie en zorgverzekeraars. Het werk dat ik doe is echt op mensen gericht in plaats van op wetenschappelijk onderzoek. Ik probeer vanuit cliëntperspectief te zorgen voor kwaliteitsverbetering in de zorg. De cliënten, bijvoorbeeld mensen met een hersentumor, met huidkanker of een andere aandoening, vraag ik door vragenlijsten, spiegelgesprekken of telefonische interviews naar hun ervaringen, hun visie en om verbeterpunten aan te geven. Onderwerpen als kortere wacht- en toegangstijden en de wens naar een vast aanspreekpunt horen we vaak. De uitkomsten worden vervolgens in een verbeterplan gezet dat wordt geïmplementeerd en voor vernieuwde zorg moet zorgen. Verder werk ik in het kader van deskundigheidsbevordering voor de Academie Zorgbelang. We hadden laatst een themabijeenkomst over het herkennen van eenzaamheid en op 14 juni komt er een themabijeenkomst over het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. In het algemeen vind ik, en gelukkig ook de huidige provinciale politici, het belangrijk dat het zorgvragersbeleid aandacht blijft krijgen in de provincie Groningen en dat is afhankelijk van financiële subsidies of van projecten.” Herindeling “Ik ben voor aansluiting met de Stad, want de financiële situatie van Haren is niet sterk. Ik denk dat Haren z’n dorpse karakter kan behouden, met misschien een wijkcomité, en ook het zwembad kan blijven bestaan. Verder heb ik het idee dat bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort in Groningen soepeler gaat dan in Haren, waar je eerst een afspraak moet maken.” Boek “Tot slot wil ik nog zeggen dat ik – ik mag de magie misschien niet verbreken – bezig ben met het schrijven van een roman met – dat kan ik al wel vrijgeven – drie verhaallijnen.” Volgende geïnterviewde “Ik geef het stokje door aan Eva van Dijk, regieverpleegkundige in het UMCG.”