Duurzaam denken en doen

HAREN - De Milieu-adviesraad hield in samenwerking met de gemeente Haren op 18 mei een minisymposium over duurzaam Haren. Verschillende instanties uit het onderwijs, zorginstellingen en bedrijven die aansluiten bij het thema duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld Beatrixoord, Zwembad Scharlakenhof, Woonborg, waren hiervoor uitgenodigd. Ook de Harense politiek was vertegenwoordigd. Het doel van het symposium was om te stimuleren en inspireren op het gebied van duurzaam denken en doen. Wat is er nodig en mogelijk om in de Harense context de beweging naar duurzaamheid te versnellen? Voorzitter Milieu-adviesraad Henk Ruessink en lid Milieu-adviesraad Thea Tuinman lichten het minisymposium en hun werkzaamheden toe.

De Milieu-adviesraad telt negen leden en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Haren over milieu-aangelegenheden en milieubewustwording zoals natuur- en landschapsbehoud, energie- en grondstoffenvraagstukken, afvalproblematiek, milieubescherming en volksgezondheid. Stroomversnelling “De transitie richting duurzaamheid in onze samenleving gaat hard, het is onvoorstelbaar. De wereld verandert in een rap tempo. Er liggen heel veel kansen, zowel lokaal als regionaal. Daarom is de gemeente een belangrijke partij; zij ondersteunen duurzame initiatieven met beleid en soms met geld en kunnen initiatieven bij elkaar brengen. De Milieu-adviesraad wil de gemeente  met betrekking tot duurzaamheid graag adviseren. Hiervoor werken wij graag over grenzen heen, door bijvoorbeeld andere deskundigen te horen, zoals in dit minisymposium. Thema’s worden van alle kanten belicht om zo tot een  goed en onafhankelijk advies te komen”, zegt Henk Ruessink. Gedragsverandering ‘Verbinden’ was hèt kernwoord van dit minisymposium. Maak vrienden, want dan gaat de ontwikkeling sneller. Mensen met dezelfde drive kunnen vanuit verschillende expertises het proces versnellen. Een van de gastsprekers was Carina Wiekens, psycholoog, onderzoeker en docent aan de Hanzehogeschool. Door bewustwording van eigen energieverbruik vindt er een gedragsverandering plaats, wat tot nieuwe inzichten leidt. ‘Wat denk je dat de grootste energieverbruiker in jouw huishouden is?’, was een vraag die zij stelde. Het antwoord hierop is niet de wasmachine, maar de koelkast en vriezer. Die staan altijd aan. Thea Tuinman: “Het sociale element is veel belangrijker dan de meeste mensen denken. Buren, vrienden, familie en collega’s spelen een grote rol bij bewustwording en verandering. Door van anderen te leren kun je echt zelf het verschil maken, bij jou thuis, op je werk, in je bedrijf. Investeren in een betere koelkast heeft wel degelijk zin”.  De Energy Challenge op de basisscholen is een mooi voorbeeld van bewustwording in het onderwijs. Ook de andere sprekers, Bouwe de Boer (energie coördinator van de gemeente Leeuwarden) en Geert Naber (manager zorgboerderij de Mikkelhorst) benadrukten dat de verbinding tussen mensen en organisaties die met duurzaamheid voorwaarts willen zo belangrijk is. Duurzaamheid gaat ook en vooral om mensen. Duurzame projecten Het ‘Nul op de meter’ onderzoek van Woonborg is een voorbeeld van ‘meten is weten’ in de huursector. De Buitenschool, de nieuwe ‘gasloze’ appartementen aan het Anjerplein, de led-straatverlichting van de Oosterweg zijn voorbeelden van duurzame initiatieven waarbij wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen. Ook de samenwerking van Formido Haren met coöperatie Duurzaam Haren voor realiseren van een zonnedak voor met groene energie voor 40 huishouden is een mooi voorbeeld. Henk Ruessink:”De gemeente heeft geen grote zak met geld. Het is daarom belangrijk dat subsidies niet versnipperd worden, maar dat er wordt geïnvesteerd in één of twee grotere aansprekende projecten. Schakel studenten van de Hanzehogeschool in om de haalbaarheid van bijvoorbeeld een duurzame wijk te onderzoeken. Goed voor hen, goed voor Haren “ Henk Ruessink: “Binnenkort benadert de Milieu-adviesraad de deelnemers van het minisymposium met de vraag: Wat gaan jullie doen? Wat zijn jullie vervolgstappen, en met wie? Zo heeft Beatrixoord al aangegeven dat ze om de tafel willen om te kijken wat de mogelijkheden zijn om te verduurzamen. Ook stelt de Milieu-adviesraad mede op basis van het minisymposium een advies aan B&W en de Raad op. De Milieu-adviesraad vergadert eens per maand (op de tweede dinsdag van de maand). Deze vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom. Meer informatie vindt u op www.milieuadviesraadharen.nl en op de Facebookpagina. Kirsten van der Weide