Een non in reformatietijd

HAREN - Heden verscheen Esser Miniatuurtje 8, over ‘Hille Coenders en de reformatietijd’. Auteur Harener Bart Flikkema raakte jaren geleden geobsedeerd door het klooster Yesse.

Van huis fietsend naar zijn werk passeerde hij dagelijks de boerderij Nijeclooster aan de Oosterweg. “Zou hier dan ook een oud klooster gestaan hebben?” Tijdens een drie jaar durende PKN-cursus theologie besloot hij in 2010 onderzoek naar dat oude klooster te doen en wijdde hij aan dat klooster zijn afscheidsartikel. De belangstelling voor Yesse werd in de loop der jaren alleen maar groter. Hij werd daarnaast een van de meest enthousiaste donateurs van het bezoekerscentrum Klooster Yesse en stak veel, heel veel vrije tijd in allerhande aspecten van deze bijzondere kloostergeschiedenis. Van zijn hand verschenen inmiddels zeven ‘Esser Miniatuurtjes’. Alleen nummer 5 over kloosters en hun refugia in de stad Groningen werd samengesteld door het duo Marry Heidema en Ingrid Smit.

Een bijzondere vrouw

Flikkema’s jongste werkje gaat over een bijzondere vrouw, Hille Coenders, die te boek staat als de een-na-laatste abdis van de cisterciënzer vrouwenklooster Yesse in het Harense Essen. Ze trad als begin dertiger in in het klooster in 1523. Ruim een kwarteeuw later zou ze abdis worden en dat waarschijnlijk zo’n 20, 25 jaar blijven. Hille Coenders stamde uit een regentengeslacht dat onder meer woonde in de Coendersborg in Helpman, hemelsbreed zo’n 1.100 meter verwijderd van Yesse. Vanuit het klooster moet zij haar ouderlijk huis hebben kunnen zien staan. Waar Hille, naar we mogen aannemen, een toegewijde katholiek was, stonden haar naaste familieleden in Helpman bekend als voorstanders van de reformatie. Sterker nog, op het terrein bij de Coendersborg is in 1566 al sprake van een protestantse kerkdienst. Welke invloed zou het gedachtengoed van haar familie op Hille gehad hebben?

Afstammeling

Bart Flikkema onderzocht de talrijke bronnen en stuitte daarbij ook op een afstammeling van de familie Coenders, Wilma Kloosterman, die zelf ooit het idee had opgevat de roots van haar familie en de geschiedenis van Hille boven water te krijgen. Wilma is al enige tijd donateur van Yesse en zo kwam het contact tot stand. Afgelopen week presenteerde Flikkema het boekje te Essen, waarbij hij het eerste exemplaar aan Coenders-nazaat Wilma Kloosterman aanbood. Bart Flikkema ontrafelde heel wat van de familiegeschiedenis en van Hille in het bijzonder. “Het moet een verwarrend eind aan het oude geloof in het klooster Yesse geweest zijn”, kwam de auteur tot de conclusie. Het jongste deeltje leest als een spannend verhaal. Waard om zelf te lezen. Bart Flikkema geeft de monografieën over Yesse in eigen beheer uit. Bestellen kan via boekwinkeltjes.nl en natuurlijk via het bezoekerscentrum in Essen. Hein Bekenkamp