Eikenprocessierupsen binnenkort weer actief

HAREN -  Het warme weer van de afgelopen dagen heeft ervoor gezorgd dat de eikenprocessierupsen zich snel konden ontwikkelen. Binnenkort zullen ze weer actief worden. De brandharen van de rupsen en ook de rupsen zelf zorgen in het zuiden van ons land, waar veel eiken staan, voor overlast bij mensen en dieren. Daarom is extra waakzaamheid de komende periode geboden hoewel er in de provincie Groningen veel minder overlast wordt verwacht.

In de provincie Groningen houden Groninger Bomenwacht, GGD, Staatsbosbeheer, Provincie Groningen en diverse gemeenten de vinger aan de pols.  Verspreid over de provincie hebben zij een netwerk van vallen uitgezet om de verspreiding en ontwikkeling van de EPR-vlinders goed te kunnen volgen. Op de locaties waar vorig jaar vlinders of nesten van de eikenprocessierups zijn aangetroffen, worden nu extra inspecties uitgevoerd om rupsen en nesten op te sporen. Zo kunnen beheerders tijdig ingrijpen om overlast voor burgers zo veel mogelijk te voorkomen en de kosten van bestrijding te beperken. In de provincie Groningen heeft de rups nog niet of nauwelijks voor overlast gezorgd.

Provinciale Werkgroep

De eikenprocessierups heeft zich vanuit het zuiden over ons hele land verspreid.  In 2010 zijn de eerste rupsen in de provincie Groningen aangetroffen. Toen is besloten het diertje gezamenlijk aan te pakken en de opgedane kennis en ervaringen te delen. Dat leidde tot de oprichting van de provinciale Werkgroep met de eerder genoemde partijen. Dit met het doel om overlast door de eikenprocessierups zoveel mogelijk te voorkomen en de kosten van de beheermaatregelen te beperken.

Beheerplan Eikenprocessierups Groningen

In samenspraak met Groninger beheerders is toen onder andere de beleidsnotitie ‘’Beleidskader eikenprocessierups in Groningen’’ opgesteld en als praktische uitwerking hiervan het “Beheerplan Eikenprocessierups Groningen”. Dit beheerplan bevat praktische richtlijnen en protocollen om op uniforme wijze de monitoring, inspectie en bestrijding van EPR in Groningen ter hand te kunnen nemen. De coördinatie en voorlichting in Groningen wordt verzorgd door de Groninger Bomenwacht. Algemene informatie over de eikenprocessierups en de herkenning hiervan is te vinden op de site van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit van het ministerie van economische zaken: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/inhoud/eikenprocessierups Wie een nest van de rups tegen komt, kan het beste de gemeente waarschuwen. Voor meer informatie over de eikenprocessierups en het optreden van gezondheidsklachten kunt u terecht bij de GGD Groningen, https://ggd.groningen.nl/milieu-gezondheid/eikenprocessierups of telefoonnummer 050-367 41 77.