10.000 euro voor groene dorpsinitiatieven

GRONINGEN - De Provincie Groningen heeft binnen het programma Mens en Natuur subsidie beschikbaar gesteld waar bewoners, die actief zijn voor het landschap en de natuur in hun eigen woonomgeving, aanspraak op kunnen maken. Het gaat om maximaal €10.000 per initiatief, is vooral bedoeld voor uitvoerende maatregelen, maar mag voor een deel ook worden benut aan wat professionele hulp of ondersteuning daarbij.

Ter inspiratie wordt daarom op 3 juli een excursie georganiseerd langs initiatieven in Nieuwolda, Muntendam en Kolham. Daar worden de deelnemers bijgepraat over hun projecten, ervaringen met de organisatie, de financiering, betrokkenheid van de vrijwilligers en grondeigenaren, maar ook vertellen initiatiefnemers hoe zij het beheer voor de langere termijn hebben geregeld. Besteding van subsidiegeld met een langdurige effect scoort natuurlijk altijd hoog. De Provincie Groningen hoopt met de excursie enthousiasme op te wekken bij de deelnemers, zodat er ook in de toekomst mooie nieuwe initiatieven ontstaan en er nieuwe aanvragen worden ingestuurd! Dus, heb je een groen idee in je eigen woonomgeving, waarvoor misschien al draagvlak bestaat, en wat bijdraagt aan het landschap en natuur rondom je dorp: meld je dan aan voor deze excursie! Voor het meer informatie zie de website van Natuur- en Milieufederatie Groningen:  www.nmfgroningen.nl/nieuws/10-000-euro-groene-dorpsinitiatieven. Aanmelden kan tot vrijdag 30 juni via a.romein@provinciegroningen.nl o.v.v. EXCURSIE GROEN. De excursie is in samenwerking met, en wordt verspreid onder het netwerk van Provincie Groningen, Groninger Dorpen, Landschapsbeheer en de Natuur en Milieufederatie Groningen