Vesper in de Dorpskerk

HAREN - In het voorjaar van 2017 wordt in de Dorpskerk een serie van drie vespers gehouden met thema’s en liederen uit de Reformatietijd en daarmee verband houdende muziek. Op zondag 11 juni, Zondag Trinitatis, is de laatste vesper van deze serie.

De Reformatie bracht een omwenteling in de geloofsbeleving van de mensen en in hun denken over de kerk en over de kerkdienst. Een schat aan liederen en muziek is daarvan het gevolg geweest. In deze vespers, met ieder een eigen karakter passend bij de tijd van het jaar, willen u daar iets van laten meemaken. Zondag Trinitatis Het thema is ‘het lied op de grootheid van God’. Als de grote feesten van Kerst (geboorte van Christus), Pasen (opstanding) en Pinksteren (komst van de Geest) voorbij zijn, worden we ons op deze zondag nog eens bewust van de grootheid van God. Wij spreken immers over Hem als Vader, Zoon en Heilige Geest. Het lied dat de Triniteit bezingt is Lied 302 God in de hoog’ alleen zij eer. Natuurlijk hoort daar de bewerking van Bach bij Allein Gott in der Höh’ sei Ehr. Jan-Arjen Mondria is de organist, Ds. Oosterdijk de voorganger. De vesper begint om 17:00 uur en duurt een klein uur.