Het oratorium: "Een taal van liefde"

GLIMMEN - Het oratorium "Een taal van liefde" wordt zondag 11 juni in de Trefpuntkerk in Glimmen gezongen door de cantorij van de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen, onder leiding van de cantor Chris van Bruggen.

Deze cantate is een bezinning op de taal waarmee mensen communiceren. Er klinkt het woord sinds het begin: het scheppingswoord, de woorden waarmee wij onze wereld benoemen. De taal waarin wij onszelf uiten en ons met elkaar verhouden. Maar ook: de taal die verdeelt en heerst en mensen kleineert. Naast een aantal verwijzingen (naar het scheppingsverhaal en psalmen), is de cantate vooral gekoppeld aan twee Bijbelverhalen die als het ware elkaars tegenpolen zijn: het verhaal van de Babelse spraakverwarring (Genesis 11), en het verhaal van de leerlingen van wie woorden verstaanbaar werden in alle talen. Babel en Jeruzalem. Taal die verdeelt en taal die verenigt. De eerste drie nummers van de cantate bezingen functies van de taal voor mensen. Het tweede deel van de cantate bezingt de verwarrende, verruwende manier waarop mensen met taal omgaan. Dan volgt de omslag naar een andere, zegenende taal. Het begint met een verwoording van de pinksterervaring: dat dood het laatste woord niet is, dat mensen vrijuit spreken, en elkaar kunnen verstaan. Het wordt gevolgd door een lied voor de gemeente: laten mijn woorden waarheid zijn, leven brengen, genezen, zegen zijn. Het slotlied bezingt nog eenmaal – haast samenvattend – dat woord: het woord dat niet hard wil zijn, niet bedwingt en veroordeelt, maar vrij maakt. Taal is een middel om liefde, verzoening en troost te brengen. Zo mag het zijn. Het geheel is geen solocantate. De gemeente in de kerk zingt zoveel mogelijk mee. Nieuwe melodieën, dat wel, maar gemakkelijk mee te zingen. Tekst: Michaël Steehouder Muziek: Peter Rippen en Chris van Bruggen Voorganger ds. Anja Kosterman Een ieder is van harte welkom! Zondag 11 juni, Trefpuntkerk Glimmen, 10.00 uur.