Culturele Raad Haren praat wethouder bij

HAREN - Het Dagelijks Bestuur van de Culturele Raad Haren (CRH) heeft dinsdagmiddag 23 mei in het gemeentehuis portefeuillewethouder Mathilde Stiekema bijgepraat over de Harense cultuur. Aanleiding was de nieuwe cultuurnotitie die de CRH voor de komende jaren heeft opgesteld. De notitie waarin de uitgangspunten voor de programma van kunst en cultuur werden geformuleerd, kreeg als motto mee: ‘Culturele Raad Haren, daar kun je niet omheen’.

In de notitie staan de activiteiten die de diverse commissies en verenigingen nu al op het gebied van kunst en cultuur te bieden hebben. Dat betreft onder meer lezingen, concerten, theater, film, dans en lokale historie. Ook de toekomstplannen worden uitvoerig toegelicht. Zoveel is wel duidelijk: Haren heeft een rijk cultureel leven en de Hareners geven regelmatig aan dat ze behoefte blijven houden aan een gevarieerd cultureel aanbod in de directe nabijheid. ’t Clockhuys en de Bibliotheek zijn daarbij onmisbaar als cultureel hart van Haren. In de notitie bepleit de CRH een actief en ondersteunend cultuurbeleid van de gemeente Haren. De CRH ziet het als haar taak om de culturele identiteit van Haren in de komende jaren te borgen. Alle huidige activiteiten op het gebied van kunst en cultuur zijn te vinden op www.deagendavanharen.nl.

Culturele speerpunten

- Bestaande activiteiten die hun waarde bewezen hebben, dienen te worden voortgezet. - (Twee)jaarlijkse activiteiten als de toekenning van de Dickens Award, de Open Atelierroute, de huiskamerconcerten in Noordlaren, Open Monumentendag, de Dag van de Harener Geschiedenis en de vooravond van de landelijke Poëzieweek moeten een blijvend karakter krijgen. - De samenwerking tussen de CRH, het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) en de Bibliotheek, als pijlers van het culturele leven in Haren moet bevorderd en voortgezet worden. - Het culturele aanbod voor met name jongeren dient verbreed te worden. Daarvoor zullen de contacten met voortgezet onderwijs in Haren geïntensiveerd worden. - De gemeente zal de culturele activiteiten in de buitendorpen moeten verankeren in de dorpsvisies. - Samen met het Dorpsfonds en Ondernemend Haren moet het plaatselijke cultuurbeleid ook ingezet worden om het publiek buiten Haren naar deze gemeente te trekken. - Samen met organisaties als Vrijdag/Theaterwerkplaats en het Poëziepaleis dienen vernieuwende en aanvullende activiteiten binnengehaald te worden.