St. Rommelmarkt doet donaties

HAREN - St. Rommelmarkt hield dinsdag 23 mei weer haar halfjaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst. Naast de vaste rituelen die bij een jaarvergadering horen zoals bespreken van het jaarverslag en de financiën is er in deze vergadering altijd een groot deel ingeruimd voor het verdelen van de opbrengst van de winkel. De opbrengst is na aftrek van de noodzakelijke kosten volledig bestemd voor kleine projecten in derdewereldlanden.

Gedurende het hele jaar door komt er een gestage stroom van verzoeken om ondersteuning binnen. De Rommelmarkt hanteert vrij strenge criteria voor het toekennen van een bijdrage. Zo moet bijvoorbeeld de aanvrager een correspondentieadres in Nederland hebben zodat wij kunnen nagaan of het geld goed besteed wordt. Het moet kleinschalig zijn zodat er een aanwijsbaar project ondersteund wordt. En zo zijn er nog een aantal criteria. Twee keer per jaar buigt een commissie zich over de aanvragen en pluist deze na om zo tot een selectie te komen. Dit half jaar is er € 24.000 verdeeld over 13 projecten uit totaal 29 aanvragen. Fietsambulances Malawi Een mooi voorbeeld van een project wat gesteund wordt is in Malawi. Het gaat om het fabriceren van fietsambulances voor het vervoer van zwangere vrouwen en oudere mensen naar de kliniek. Het doel is om per drie dorpen één fietsambulance beschikbaar te hebben. Het ter plekke fabriceren van een fietsambulance kost €470. De Rommelmarkt schenkt €2000. Naai- en kledingcursus India Een ander mooi project is een project in Bangalore, India. Het betreft een naai- en kledingcursus voor een groep van 30 jongvolwassen vrouwen. Na het afronden van de cursus krijgen deze vrouwen een trapnaaimachine mee. Daarmee kunnen ze hun eigen kleding maken en verkopen. De Rommelmarkt werd gevraagd om geld voor 30 naaimachines te doneren, totale kosten ongeveer € 2000. Deze projecten worden alleen gefinancierd uit de opbrengsten van de winkel aan de Hortuslaan. De vrijwilligers zijn iedereen die dit mogelijk gemaakt hebben zeer erkentelijk voor hun bijdrage!