Burgercomité verliest Hoger Beroep

HAREN - Het gerechtshof in Leeuwarden heeft dinsdag 23 mei uitspraak gedaan in de civiele rechtszaak in hoger beroep die het Burgercomité Haren en 24 inwoners tegen de provincie Groningen heeft aangespannen. De provincie mag doorgaan met het herindelingsproces.

Het Burgercomité c.s. verwijt de provincie dat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens de inwoners van de gemeente Haren door deze gemeente te dwingen tot samenvoeging met Groningen en Ten Boer. Uitspraak Het herindelingsadvies kan de provincie niet meer herzien. De officiële procedures zijn in februari 2017 al  gestart. Omdat de zaak uit handen is van de provincie, ontbreekt het spoedeisend belang voor het Burgercomité c.s. Ook is het aan de wetgever om een beslissing te nemen, waarbij alle aspecten van het wetgevingsproces zullen worden betrokken. Het burgercomité moet de kosten van het hoger beroep, 3.400 euro, betalen. Reactie Burgercomité Het Burgercomité c.s. is teleurgesteld over de uitkomst van deze rechtszaak. Het zal zich, na bestudering van het arrest, beraden op verdere stappen.