Slotfeest Waterweken

HAREN - Op OBS De Wissel in Haren vond vrijdag 19 mei het slotfeest van de waterweken plaats. Deze jaarlijkse projectweken van De Wissel staan dit jaar in het teken van WATER. Het Goede Doel dat dit jaar aan de waterweken is gekoppeld is Simavi. Deze waterweken werden afgesloten met een waterfeest met stormbaan, watersplash en waterspelletjes. Om de afsluiting van de waterweken compleet te maken hielpen ook de weergoden een handje mee door het te laten regenen.

Simavi zet zich in om voldoende geld beschikbaar te krijgen voor schoonwaterprojecten in Kenia, Oeganda en Tanzania (www.simavi.nl). Tijdens de sponsorloop 'Wandelen voor water' liepen de leerlingen 6 kilometer met 6 liter water op hun rug, om zo te ervaren wat hun leeftijdgenootjes in Afrika dagelijks ervaren. Alle leerlingen gingen de afgelopen weken aan de slag met water, energie en techniek. Op waterexcusie naar de Mikkelhorst, de techniek drie-daagse van Wetsus uit Leeuwarden door een waterprofessor en een bezoek aan het watervedrijf in Garmerwolde. Schoolcoördinator OBs De Wissel & OBS De Linde Bert Beukema maakte de voorlopige opbrengst van de sponsorloop en de verkoop op het feest bekend. Het bedrag naderde de 2000 euro. Naast een schenking aan het goede doel wordt een gedeelte van de opbrengst ook gebruikt voor de aanschaf van een waterpomp voor leerlingen op het terrein van De Wissel. Beukema bedankte de ouderraad en alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om de waterweken mogelijk te maken.