Theaterproject "Aan de andere kant"

REGIO - Op dinsdag 23 mei 1977 begon de treinkaping bij De Punt en de gijzeling op een lagere school in Bovensmilde. Op de dag af 40 jaar later, start het theaterproject "Aan de andere kant". Over de Molukse acties en hun impact. Getalenteerde leerlingen dragen bij de start vier zelfgeschreven liederen, over de slachtoffers aan beide zijden, op aan de nabestaanden.

De bijeenkomst dinsdag is op een historische datum en een bevat, naast persoonlijk betrokken sprekers, alvast een artistiek onderdeel. Leerlingen van het Zernike College in Haren dragen nummers op aan vier slachtoffers, die aan beide zijden zijn gevallen. Een verwijzing naar de theatervoorstelling “Aan de andere kant”, die het verhaal en perspectief van twee kanten willen laten zien. Een gewaagd plan over gebeurtenissen die in een mensenleven al lang geleden lijken, maar die wonden heeft geslagen die in onze eigentijdse geschiedenis nog gevoelig zijn. Wij nodigen u van harte uit voor deze speciale presentatie, waar het zal gaan over de geschiedenis van Molukkers in Nederland, de Molukse acties in de jaren ‘70 en de impact die deze hebben gehad. Het accent zal zowel in deze startbijeenkomst als tijdens de voorstelling liggen op ‘de ontmoeting’. Op dinsdag 23 mei krijgen de aanwezigen de mogelijkheid inbreng voor de voorstelling te leveren. De gespreksleider op 23 mei is Hedzer Klarenbeek, woordvoerder Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en in 1975 tijdens de treinkaping bij Wijster werkzaam als koerier tussen de trein, het crisiscentrum Beilen en het ministerie van Justitie In Den Haag. Tijdens de presentatie zullen Molukse en andere Nederlanders, die betrokken waren bij de acties, een korte inleiding geven. Daarbij is zowel aandacht voor daders, slachtoffers als nabestaanden. JongTalentMuziek-leerlingen dragen door henzelf geschreven liederen op aan slachtoffers, die aan Nederlandse en Molukse kant zijn gevallen. Vier bijbehorende videoclips gaan in première. U dient zich aan te melden voor de presentatie op 23 mei via info@kampwesterbork.nl of 0592-592600. De voorstelling moet te zien zijn in 2018 in het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en in Bovensmilde en wordt dan de tweede productie van de Stichting Gedeelde Verhalen, na Zwembadverhalen in 2016, met als artistiek leider Anne van Slageren uit Haren. Voor meer informatie zie; www.gedeeldeverhalen.nl