Park in de Vork

HAREN - In het noordelijkste puntje van Haren gaat de Provincie een park aanleggen om het opstelterrein te maskeren. De plannen werden aangepast toen de bodem een archeologische schatkamer bleek te zijn.

Opstelterrein Het station in Groningen wordt uitgebreid waardoor er geen plaats meer is voor een opstelterrein. Dit verhuist naar de Vork in Haren: het gebied tussen de drie spoorlijnen van Groningen naar Haren en naar Hoogezand. Om overlast door geluid en lichtmasten voor bewoners van het naastgelegen Essen te minimaliseren, wordt er een hoge wal aangelegd. Daardoor wordt het zicht op het bedrijventerrein er achter ook verminderd. Tussen het opstelterrein en buurtschap Essen zou een park komen met bomen, waterpartijen en rietkragen. Archeologisch onderzoek Voor er gegraven kan worden is archeologisch onderzoek verplicht maar daar werd weinig van verwacht. Het is immers stroomgebied geweest van de Hunze dus waarschijnlijk te drassig voor bewoning. In de zomer van 2016 werden er echter verrassende vondsten gedaan: sporen van bewoning uit alle periodes tussenhet steentijdperk en de middeleeuwen. Dit betekende dat de plannen moesten worden aangepast om te voorkomen dat de sporen uit het verleden voorgoed verloren zouden gaan door graafwerk en de wortels van bomen en rietkragen. Archeologisch park In de nieuwe plannen worden de archeologische vondsten verwerkt. Er komen informatieborden op de plekken waar bijzondere vondsten zijn gedaan en een reconstructie van de boerderij uit de ijzertijd waarvan sporen zijn gevonden op de plek waar nu het opstelterrein wordt aangelegd. Om voldoende water uit het gebied te kunnen afvoeren wordt er een meander aangelegd die een beeld geeft van de Hunze in de prehistorie. Bos en water Ook het landschap gaat er uitzien zoals het er duizenden jaren geleden waarschijnlijk uitzag. Er komen ondiepe poelen met natuurlijke oeversvoor de padden die nu in het gebied leven. Het landschap wordt daar iets verhoogd, net als de gedeeltes waar bomen komen. De rest van het gebied blijft open met bloemen- en kruidenweides. Daar tussendoor worden verschillende wandelpaden aangelegd, zowel verharde- als struinpaden. Wandelroute Tot nu toe was het gebied alleen toegankelijk via de Noorderzanddijk en niet vanaf buurtschap Essen. Daar is alleen een tunnel voor koeien. De tunnel wordt ook voor wandelaars toegankelijk gemaakt waardoor er langere wandelingen gemaakt kan worden. Dit kan een goed alternatief worden voor het wandelgebied dat verloren is gegaan door de woningbouw in Haren Noord. Planning De plannen zijn in september of oktober volledig uitgewerkt en liggen dan ter inzage bij de provincie. Er kunnen nog zienswijzen worden ingediend en na deze procedures wordt gestart met de aanleg. Als alles volgens plan verloopt zal het archeologisch park in augustus 2018 klaar zijn. Het zal dan nog wel jaren duren voordat de beplanting volgroeid is. Volgende week een uitgebreid artikel over de archeologische vondsten. Helga Kouwenhoven