Klooster Yesse lost jaarlijks ereschuld aan Kropswolde in

HAREN - Pastoor Theodoricus Rind van Kropswolde had het er maar moeilijk mee. Het feit dat er steeds meer parochianen niet bij hem kerkten, maar de mis in de nabij gelegen Mariakapel bijwoonden, dreigde hem straatarm te maken. Hij diende een verzoek tot geldelijke genoegdoening in. Met succes! Een college van wijze mannen besliste in het voordeel van de pastoor. Klooster Yesse zou hem jaarlijks een bedrag van ‘Acht Groningsche guldens’ dienen te betalen. We spreken over het jaartal 1415.

Ruim zes eeuwen later heeft de stichting van het Klooster Yesse in Haren die destijds opgelegde verplichting nieuw leven ingeblazen. Vorige week keerde de ‘abdis van Yesse’, Annemiek Bos, acht euro’s uit aan de voorzitter van de Plaatselijke Commissie Kropswolde, mevrouw Margriet Topper. Dat gebeurde tijdens een ontmoeting in het bezoekerscentrum Klooster Yesse. De Kropswolder commissieleden kregen nog een rondleiding over het voormalige kloosterterrein. De onmin bij de vijftiende-eeuwse pastoor Rind ontstond, nadat er voor de lekenbroeders van Yesse een boerderij (een uithof) in Kropswolde gebouwd was met een bijbehorende Mariakapel. De afstand tussen Yesse en Kropswolde was te ver om dagelijks heen en weer te lopen. De lekenbroeders wonnen daar turf. In de Mariakapel moet een wonder hebben plaatsgevonden. Pelgrims trokken in die tijd in toenemende mate naar de kapel om er het Mariabeeld aan te raken. Omdat er met een bezoek aan die kapel een aflaat te verdienen was, lieten ook de parochianen hun eigen kerk links liggen. De pastoor was in belangrijke mate afhankelijk van de collectes en bijdragen van de parochianen om in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Nu die inkomsten wegvielen, bekloeg de pastoor zich bij Yesse. De toenmalige abdis legde de kwestie voor aan twee wijze collega’s, die in het voordeel van pastoor Rind beslisten. Acht Groningsche guldens was in die tijd veel. Voor één zo’n gulden kon de pastoor al acht schapen kopen. Een schaap kost tegenwoordig iets meer, maar het gaat dan ook om een symbolische betaling, die bijdraagt aan de bekendheid van Kropswolde, en van Yesse. Hein Bekenkamp