Startsein voor School’s Cool Haren

HAREN - Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis van Haren op donderdag 11 mei werd  het startsein gegeven voor het mentorproject School’s cool Haren. Er waren 28 mensen aanwezig van diverse organisaties.

Deze nieuwe jeugdvoorziening zorgt ervoor dat jongeren van groep 8, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de overgang naar de middelbare school, gekoppeld worden aan een mentor. Tijdens de startbijeenkomst werd uitleg gegeven over het project door Maria Wassing, landelijk coördinator van School’s cool Nederland. Vervolgens werden praktijkervaringen besproken door mentoren van School’s cool Hoogezand en konden vragen worden gesteld. Dit leverde een levendige discussie op met de aanwezigen en de praktijkvoorbeelden spraken vaak tot de verbeelding. Michiel Verbeek, wethouder in de gemeente Haren toonde zich zeer tevreden met het feit dat Haren nu een jeugdvoorziening rijker is. Een jeugdvoorziening die voor iedereen gratis toegankelijk is. De scholen spelen een belangrijke rol bij de aanmelding. Er is geen indicatie noodzakelijk behalve dat de jongere volgens de leerkracht wel een steuntje in de rug kan gebruiken bij de overgang naar de middelbare school. Het project wordt uitgevoerd door vrijwillige mentoren, de coördinatie wordt verricht vanuit Stichting Torion. Mede dankzij een gift van € 18.000,- van de Rabobank foundation, overhandigd door de heer Henk Duin, accountmanager private banking Haren aan Don ten Brink, directeur Stichting Torion en Marian Folkerts coördinator van School’s cool in Haren,   kan het project de eerste drie jaar worden uitgevoerd. In de tussentijd wordt geprobeerd door fondsenwerving een stabiele financiële basis te verkrijgen. Al met al mogen wij in Haren blij zijn met dit nieuwe initiatief omdat het een waardevolle aanvulling is op de reeds bestaande voorzieningen.