Werkgroep Oud Papier wordt Stichting Oud Papier Haren

HAREN - Werkgroep Oud Papier wordt Stichting Oud Papier Haren. Sinds jaar en dag wordt iedere zaterdagochtend oud papier verzameld op het Beatrixplein tegenover de Rooms Katholieke kerk en op de tweede zaterdagochtend van de maand in Glimmen aan de Meidoornlaan bij de Parallelweg. Tot voor kort werd dit gedaan door de Werkgroep Oud Papier, ressorterend onder de Raad van Kerken in de Gemeente Haren.

De Raad van Kerken heeft zich per 1 januari formeel opgeheven en dat betekende dat de Werkgroep een andere vorm moest kiezen om het werk voort te kunnen zetten. Uiteraard is hier de afgelopen tijd formeel en informeel contact geweest met de kerken die tot voor kort de Raad vormden.  Uiteindelijk is op 19 april 2017 de stichting Oud Papier Haren opgericht. Deze stichting zet het werk op precies dezelfde wijze voort als de Werkgroep dat voorheen deed. De kerken die voorheen lid waren van de Raad van Kerken worden bij toerbeurt uitgenodigd om een goed doel aan te wijzen. Dit voorgesteld project wordt aan de andere kerken ter instemming voorgelegd. Zodra die procedure is afgewikkeld wordt het bedrag overgemaakt. De nieuwe stichting biedt ook de andere kerken van Haren de mogelijkheid om projecten voor te dragen. Uiteraard is hierbij wel de voorwaarde gesteld dat men dan ook een substantieel aantal vrijwilligers levert om zaterdagochtend bij toerbeurt het aangeleverde oud papier in ontvangst te nemen.