Aandacht voor de bijen

HAREN -  “Als de bijen dood zijn wie wil dan de bomen bevruchten?” Bartelds Hoveniersbedrijf vraagt aandacht voor de bijen door middel van een item op haar rotonde in Haren. Meer dan de helft van alle soorten wilde bijen staat op uitsterven, doordat ze gebrek aan voedsel en onderdak hebben. Dat komt onder meer door de verstedelijking, grootschalige intensieve landbouw en versnippering van de natuur.

Kleine landschapselementen zoals houtwallen en hagen zijn grotendeels verdwenen. Door monocultuur en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is er voor de bijen vaak alleen voedsel als het gewas bloeit. Ziekten bedreigen bovendien de honingbijen. Imkers worden al jaren geconfronteerd met forse bijensterfte.

Bestuiving

De bijen en ook de hommels, zijn dé bestuivers bij uitstek en zorgen voor de bestuiving van ongeveer drie kwart van de land- en tuinbouwgewassen en van ongeveer 15% van de wilde planten - jaarlijks komt de economische waarde van de bijen in Nederland uit op ongeveer € 1 miljard, terwijl de land- en tuinbouw belangrijk bijdraagt aan het nationaal inkomen.

Voedselvoorziening

De bloemen in de wegbermen, in het openbaar groen en in onze tuinen vinden wij mooi. Een mooie tuin is een sieraad. Maar al deze bloemen en planten hebben dus ook een belangrijke functie in de voedselvoorziening van insecten en vooral van bijen. Eigenaren en beheerders van grond, maar ook bezitters van kleinere tuinen, kunnen dus een belangrijke bijdrage leveren aan het voortbestaan van bijen. De keuze van het zaadmengsel waarmee bermen worden ingezaaid en van de planten die in tuinen worden aangeplant, bepaalt de voedselvoorziening van bijen.

Opening Bijenbos

Het Bijenbos aan de Helmerdijk is begin vorig jaar aangelegd en wordt beheerd door Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), Imkersvereniging Haren-Paterswolde (IHP) en de gemeente. Het bosje is de locatie voor hun eerste jubileumactiviteit. En omdat het bijenbos ook nog officieel geopend moet worden, gaat dat mooi samen op deze feestelijke dag. Imkersvereniging Haren-Paterswolde (IHP) verzorgt de opening op zaterdag 13 mei. Er zijn activiteiten van 14.00 - 17.00 uur. Locatie: Bijenbos, Helmerdijk richting Peize, 50 meter voorbij Kievitsweg Paterswolde.