Aanbesteding ontwikkeling Raadhuisplein binnenkort van start

HAREN - De Europese aanbesteding voor de ontwikkeling van het Raadhuisplein/Haderaplein gaat op maandag 15 mei a.s. van start. Het college van B&W heeft hiervoor op 11 april jl. het Programma van Eisen (PvE) vastgesteld. Dit betekent een volgende concrete stap in de definitieve vormgeving van het Raadhuisplein. Het bestemmingsplan is in voorbereiding. De verwachting is dat deze nog voor de zomer in procedure gebracht kan worden.

Op het nieuwe Raadhuis/Haderaplein worden maximaal 32 woningen in het hogere segment gerealiseerd en is er ruimte voor horeca, detailhandel en een supermarkt. Tevens is het realiseren van een parkeervoorziening onderdeel van de ontwikkeling. Dit maakte dat ook het parkeren in het centrum van Haren onderwerp van gesprek was. Het bestaande (betaalde) parkeerregime blijft vooralsnog echter gehandhaafd. De Europese aanbesteding wordt gestart op maandag 15 mei a.s. Naar verwachting betekent dit dat de ontwikkeling eind 2017 gegund kan worden. Vervolgens moeten alle formele stappen als vergunningverlening doorlopen worden en kan in 2019 gestart worden met de bouw. Daarmee is de start van de aanbesteding een belangrijke mijlpaal in het project. Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) is dan ook blij met deze stap: “Wij gaan nu resultaat zien van de overleggen die wij de afgelopen jaren hebben gehad met onder andere omwonenden en ondernemers. Samen hebben wij een centrumvisie ontwikkeld die als leidraad dient voor dit project. Het Raadhuisplein wordt straks een aantrekkelijk plein waar mensen kunnen winkelen, kunnen genieten van lekker eten en drinken en waar activiteiten georganiseerd worden. Dat mist het Raadhuisplein nu voor velen: het voelt niet als het kloppende dorpshart. Daar gaat de ontwikkeling verandering in brengen.”