Taalvrijwilligers gezocht

ZUIDHORN -   In het Westerkwartier heeft 5 tot 8% van de inwoners moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Deze inwoners hebben moeite om mee te doen in de samenleving.

Daarom willen de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn taalondersteuning aanbieden aan hun inwoners. In Grootegast heeft de aftrap hiervan vorig jaar maart plaatsgevonden met de opening van een Taalhuis in de Bibliotheek Grootegast. De gemeente Zuidhorn start dit jaar ook met het aanbieden van taalondersteuning. Taalvrijwilligers Het taalnetwerk in Zuidhorn is daarom op zoek naar taalvrijwilligers. Een taalvrijwilliger helpt mensen één op één of in kleine groepjes om beter te leren lezen, schrijven, spreken of om te gaan met de computer. Een taalvrijwilliger hoeft geen taalwonder te zijn, wel is het belangrijk dat hij/zij geduld heeft en het leuk vindt mensen te helpen. Samenwerking Het taalnetwerk is een samenwerking tussen de gemeente Zuidhorn, Biblionet Groningen, Stichting Lezen & Schrijven, Noorderpoort, Alfa College, Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn en Humanitas. Steun van Stichting Lezen & Schrijven De taalondersteuning vindt plaats in de bibliotheek in Zuidhorn. Voor vrijwilligers is er altijd goede ondersteuning vanuit de Stichting Lezen & Schrijven in de vorm van scholing en door een coördinator van het Noorderpoort op locatie. Vrijwilligers bepalen zelf hoeveel tijd zij besteden aan het vrijwilligerswerk. Dat kan variëren van een uurtje tot meerdere dagdelen per week. Voorlichtingsbijeenkomsten Dinsdagmiddag 16 mei om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)en donderdagavond 18 mei om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) vinden voorlichtingsbijeenkomsten plaats voor belangstellenden. De bijeenkomsten zijn in de serre van de bibliotheek in het Cultureel Centrum Zuidhorn aan de Jellemaweg 3 in Zuidhorn. Aanmelden Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst kan via Tineke Goossens. Belangstellenden die niet bij de bijeenkomst aanwezig kunnen zijn, maar wel graag taalvrijwilliger willen worden, kunnen ook contact opnemen met Tineke via T.Goossens@biblionetgroningen.nl of 06-25 69 54 29.