Braille voor smartphone en pc

HAREN -  De Oogvereniging houdt op vrijdag 28 april in samenwerking met Koninklijke Visio een informatiebijeenkomst over het gebruik van braille op smartphone en pc. De bijeenkomst is bij Koninklijke Visio in Haren.

Braille op smartphone en pc

Door de ontwikkeling van spraaktechnologie, waardoor tekst kan worden voorgelezen, lijkt braille overbodig, maar niets is minder waar. Het gebruik van braille is onontbeerlijk om een goed woordbeeld te krijgen en te behouden en om foutloos met de pc of smartphone te kunnen werken. Maar hoe kan je een brailleleesregel op je smartphone aansluiten en zelf instellen? Welke braillenotatiesystemen (brailletabellen) kan je met je smartphone en pc combineren en wat zijn de voor- en nadelen?

ICT-informatiemiddag

Elke laatste vrijdag van de maand organiseren de Oogvereniging en Koninklijke Visio een ICT-informatiemiddag. De Oogvereniging is de belangen- en patiëntenorganisatie voor mensen met een visuele beperking of oogaandoening. Vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid organiseert de vereniging informatiebijeenkomsten en lotgenotencontact. Bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs, arbeid en wonen. Vrijdag 28 april,  van 13.00 tot 14.00 plaats bij Koninklijke Visio, Rijksstraatweg 61 Haren. Deelname is gratis.