Worden meertalige noorderlingen gezonder oud?

Haren - U spreekt Nederlands. Maar misschien spreekt u daarnaast nog wel een andere taal of dialect: Gronings, Engels, Fries, Drents, Turks, Duits, Frans… Mensen die meer dan één taal spreken zouden minder snel vergeetachtig worden of zelfs sneller herstellen na een beroerte. Maar is dit ook echt zo? Deze vraag probeert Anna Pot, promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen, te beantwoorden. Hiervoor is ze op zoek naar noorderlingen van 65 jaar en ouder.

Mentale jongleurs Meertaligen zijn een soort mentale jongleurs. De talen in hun hoofd zijn altijd actief en kunnen niet zomaar even worden ‘uitgezet’. Wanneer iemand een gesprek voert in een bepaalde taal, moeten de hersenen daarvoor een andere taal onderdrukken. Dit traint het brein en zou ervoor kunnen zorgen dat het beter om kan gaan met brein-veroudering. Ook vermoeden we dat er sociale voordelen aan het spreken van meerdere talen zitten. Men zou bijvoorbeeld een meer divers sociaal netwerk kunnen hebben, wat de kans op depressieve klachten of eenzaamheid verkleint. Vragenlijst en taal taken Deelnemers aan het onderzoek worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun taalgebruik, sociale relaties, kwaliteit van leven en gezondheid. Daarnaast doen ze drie korte taal en denk taken. Dit kan allemaal thuis, vanachter de computer. Mensen hoeven zich niet op te geven of ergens naartoe te komen. Wanneer u een uurtje over heeft, kunt u ons helpen meer inzicht te krijgen in de voordelen van meertaligheid op de gezondheid. Meedoen Wilt u meedoen aan het onderzoek of meer informatie, surf dan naar http://www.rug.nl/gezondoudermettweetalen. Ook wanneer u geen computer of internet heeft kunt u meedoen aan het onderzoek. In dat geval nemen we de vragen telefonisch af en maken we een afspraak bij u thuis of op de universiteit in Groningen om de taal taken af te nemen. Bel hiervoor naar (050) 363 5977.