Lekker stoepkrijten

HAREN - De Facebookgroep PROJECT S-toepkrijt is onlangs in het leven geroepen ter protest van het stoepkrijtverbod van de gemeente Haren. Als je met stoepkrijt op straat tekent kan je een boete van 140 euro kunnen krijgen. Vrijdag 28 april is er een protestactie bij het gemeentehuis.

In de gemeente Haren is stoepkrijten op stoepen en pleinen verboden. De gemeente Haren heeft in een Algemene Plaatselijke Verordening vastgelegd dat stoepkrijten strafbaar is. Op straffe van 140 euro. PROJECT S-toepkrijt: "Om op deze belachelijke verordening te reageren gaan wij een evenement organiseren." Vrijdag 28 april houdt PROJECT S-toepkrijt tussen 13:00 uur en 15:00 uur een protestactie bij het gemeentehuis komen. Je bent van harte welkom om op de stoep te komen stoepkrijten. Stoepkrijt zelf meenemen. Alleen leuke, grappige en ludieke tekeningen zijn toegestaan. De mooiste tekening wordt beloon met een ijsje. Gezond Verstand Haren wil ook dat het college zo snel mogelijk de Algemene Plaatselijke Verordening aanpast zodat kinderen gewoon kunnen stoepkrijten zonder bang te hoeven zijn voor een bekeuring.