Glimmen wil binnen Haren blijven glimmen

HAREN - De laatste vraag van de rondvraag van de Algemene Ledenvergadering aan voorzitter Mirjam Wieringa van Plaatselijk Belang Glimmen is woensdag 12 april: “Stel dat het plan van Gezond Verstand Haren en GroenLinks doorgaat en Glimmen krijgt een bedrag van € 5.000,- te besteden. Hoe staan jullie daar tegenover en hebben jullie al ideeën hoe jullie het gaan besteden?”

Mirjam Wieringa: “We staan er positief tegenover en zullen het in ieder overleg met de bevolking gaan besteden aan het inrichten van de publieke ruimte. En, hoewel dat niet is verzocht, zullen we achteraf aantonen en verantwoording afleggen hoe we het bedrag hebben besteed.” Mooi en positief nieuws, het idee is inmiddels door de gemeenteraad goedgekeurd. Positief nieuws De vergadering die om even over 20.30 uur in dorpshuis De Groenenberg door de voorzitter wordt ingeluid met een ferme hamerslag staat in het teken van over het algemeen goed nieuws. De ongeveer vijftien aanwezige inwoners van Glimmen – waarvan zeven bestuursleden (de vereniging heeft een groot bestuur) – krijgen van de voorzitter te horen wat er afgelopen jaar goed is gegaan in het bosrijke dorp. De dorpskrant Glimmer‘Lei gaat gestaag voort en heeft veel nieuwe adverteerders gevonden. Er zijn, nadat twee inwoners waren getroffen door hartproblemen, drie AED’s (automatische externe defibrillatoren) opgehangen – onder meer met subsidie van de Rabobank – en er hebben zich veel deelnemers voor de reanimatiecursus aangemeld. Vooral de activiteiten in het kader van de Koningsweek waren in 2016 een groot succes. Door de gunstige financiële situatie van de school De Marke, die nu deel uitmaakt van de fusieschool, is er een luxe sportveldje (zonder rubberkorrels!) in gebruik genomen. Op het veld, door het hekwerk met ingebouwde doeltjes ook wel pannaveld genoemd, hangen ook twee baskets en staan twee palen voor een volleybalnet. De Glimmer jeugd maakt er ook na schooltijd hartstochtelijk gebruik van. Dorpshuis De Groenenberg heeft een bestuursverandering ondergaan, er is een parttimebeheerder aangesteld en alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet. Leefbaarheid Een ander onderwerp van de vergadering is de leefbaarheid in het dorp. Door het asfalteren van de verkeersdrempels op de Rijksstraatweg is de geluidsoverlast daar afgenomen. Momenteel rijden er echter veel vrachtwagens langs scholen door het dorp en moeten achteruit het spoor over om naar het Rangeerterrein te kunnen. Ook volgens de vrachtwagenchauffeurs levert dit gevaarlijke situaties op. Plaatselijk Belang hoopt samen met de bewoners (de bewonersenquête is aan de wethouder overhandigd), gemeente Haren en ProRail tot een oplossing te komen. Ook is in de vergadering gesproken over de plaatsing statushouders in huurhuizen van Woonborg. Het huisvesten van drie van deze gezinnen bij elkaar lijkt niet bevorderlijk te zijn voor het integreren van deze mensen in de Nederlandse, c.q. Glimmer, samenleving. Een kritisch geluid komt van een nieuwe inwoner van Glimmen, hij kijkt met een frisse blik naar het dorp en de leefomstandigheden. Naast de vele activiteiten, daar is hij positief over, is er relatief veel (vlieg)verkeer in en boven het dorp en is niet overal rust te vinden. De zware vrachtwagens die bij de kwekerij aan de Meentweg rijden bovendien de weg stuk. Nu komt Paula Lambeck, inwoner van Glimmen en voorheen lid van het college van Haren is, aan het woord. Zij oppert dat het aan de individuele inwoner is om bijvoorbeeld de vrachtwagenchauffeurs hierop aan te spreken en zegt: “Het is toch mooi dat je naar het vliegveld kunt fietsen!” Aan het slot van de vergadering geeft ze aan dat ze een aantal punten dat in de vergadering is besproken zal doorgeven aan de gemeente. Om de leefbaarheid te vergroten zal in het kader van de Omgevingswet een Glimmer Dorpsvisie uit 2007 uit de la worden gehaald. Deze wet vraagt om participatie van de bewoners. De vergadering spreekt uit dat er vaak verschillen zijn tussen wat bewoners willen en experts er uiteindelijk van maken. Herindeling Voorzitter Mirjam Wieringa verwoordt dat de meningen van de inwoners van het forensendorp Glimmen verdeeld zijn over de herindeling. Glimmen wil dat de verenigingen, het dorpshuis en de samengevoegde school blijven bestaan en Glimmen Glimmen blijft. En mocht de herindeling doorgaan dat een wijkraad à la Hoogkerk inspraak moet blijven houden. De eerder genoemde nieuwe dorpsbewoner komt ook hier met een kritische opmerking: de grote stad gaat overheersen en het dorp zal altijd het onderspit delven. Uw verslaggever fietst na afloop van de vergadering nog even door het mooie dorp, dat een aantal markante inwoners kent en een aantal bekende inwoners heeft gehad (daarover een andere keer meer). Het is jammer dat Plaatselijk Belang Glimmen dit jaar pas ontdekte dat de vereniging in 1936 is opgericht, was er vorig jaar nog een reden tot feest geweest om het dorp te doen glimmen. Kees Romijn