Chassidische verhalen in de synagoge in Zuidlaren

ZUIDLAREN - Walter Roozendaal vertelt Chassidische verhalen in de synagoge te Zuidlaren aan de hand van de druksels van Hendrik Werkman op zondagmiddag 30 april.

Rond 1700 werd Israël, zoon van Eliëser geboren. Hij was leidsman van het Oost-Europese Chassidisme, in benarde tijden een leer van optimisme, vreugde en overgave in zang, dans en gebed. Zijn leerlingen gaven hem de eretitel Ba’alsjem Tov, Meester van de Goede Naam. Omdat zij wisten dat zijn wijsheid dieper ging dan de kennis van de onnoembare naam van God. Over zijn leven gaan vele verhalen: inspirerend, wijs en wonderbaarlijk. En hoe wonderbaarlijk ook: ze raken ons vandaag nog even diep als bijna drie eeuwen geleden. De Groningse graficus Werkman maakte tussen 1941 en 1943 bij “Die Legende des Baalsjem” van Martin Buber prenten. Hij deed dat met vrienden, onder wie ds. Henkels, schipper van De Blauwe Schuit. In oorlogstijd was dat een verzetsdaad. Walter Roozendaal vertelt twaalf van deze bijzondere verhalen bij de prenten van Werkman. En wisselt de vertellingen af met Oost-Europees geïnspireerde Klezmermuziek. Prenten en muziek scheppen samen de intieme sfeer waarin de verhalen opnieuw tot leven komen. Acteur en regisseur Walter Roozendaal begon zijn loopbaan als volksmuziek spelende onderwijzer en opleider van docenten werelddans. Beweging, muziek en kinderen zijn ook in het theater zijn hele leven sleutelbegrippen gebleven. Hij volgde de dagopleiding aan de Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar en studeerde daarna verder bij regisseur Arend Hauer. Sinds 1983 geeft hij les en regisseert hij aan het Conservatorium van Amsterdam. Vanuit deze ervaring schreef hij voor musici en koren het Handboek Podiumpresentatie. Walter treedt op als soloacteur met verhalenvoorstellingen, waarbij hij zichzelf begeleidt op de accordeon, met volksmuziek uit vele landen. Hij treedt o.a. op met de Shtetl Band Amsterdam, en speelde en vertelde ook in zijn eigen klezmertrio Di Grine Medine. Daarnaast leidt hij collegavertellers op, en regisseert schoolconcerten en muziektheater. Zijn website is www.muzemuzette.com In verband met de beperkte plaatsruimte graag reserveren: info@synagogezuidlaren.nl, 06 5468 8177 of 050 406 1210. Aanvang: 15.00 uur.