Open brief aan informateur Schippers

HAREN -  Raadsleden en wethouders van Binnenmaas, Cromstrijen, Haren, Korendijk en Landgraaf - vijf gemeenten die te maken hebben met een herindeling van bovenaf – hebben de handen ineengeslagen. Zij worden hierbij gesteund door de burgercomités in de Hoeksche Waard, Haren en Landgraaf. Gezamenlijk hebben zij deze week een open brief gestuurd naar de informateur, mevrouw Schippers, en de aan de onderhandelingstafel zittende fractievoorzitters in de Tweede Kamer van CDA, D66, GroenLinks en VVD.

In de open brief verzoeken zij om tijdens de kabinetsformatie af te spreken dat er geen gemeentelijke herindelingen van bovenaf meer worden opgelegd. Zo wordt verzekerd dat maatschappelijk draagvlak en menselijke maat voortaan grenzenstellend zijn bij opschaling van gemeenten. Dit levert volgens de opstellers van de open brief een belangrijke bijdrage aan (herstel van) vertrouwen van de burgers in de politiek. Burgerkracht Een overheid die bepaalt wat goed is voor haar burgers is verleden tijd. Burgers willen meedenken, meepraten en meebeslissen. Gemeenten waar de menselijke maat nog bestaat, maatschappelijke verbanden sterk zijn en burgers en bestuur elkaar nog kennen, bieden hiervoor de beste mogelijkheden. Dit zijn in het algemeen gemeenten met een schaal tot ca. 45.000 inwoners. Onderzoek in opdracht van Binnenlands Bestuur heeft dit onlangs bevestigd. Zulke gemeenten worden echter steeds schaarser, doordat voortdurend gemeenten worden samengevoegd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit dat onderzoek ook naar voren is gekomen dat een meerderheid van de Nederlanders tegen opschaling van gemeenten is. Maatschappelijk verlies Het maatschappelijk verlies van gemeentelijke schaalvergroting is groot. Zeker wanneer de opschaling niet van onderop komt, maar wordt opgelegd door een provincie, tegen de wil van de meerderheid van de gemeenteraad en de inwoners. Bij een herindeling van bovenaf is er doorgaans geen ruimte voor een zorgvuldig en maatschappelijk breed gedragen proces, waarin inwoners en volksvertegen­woordigers actief participeren.