Bordenproject Herdenken Maartenscollege

HAREN - Het Bordenproject Herdenken van het Maartenscollege vindt op donderdag 20 april plaats op diverse locaties in Haren.

Project Herdenken Maartenscollege

In 2010 bezocht een groep leerlingen en docenten van het Harense Maartenscollege voormalig vernietigingskamp Auschwitz. Kort daarvoor verscheen het boek ‘Van kwaad tot onvoorspelbaar erger’ van Wil Legemaat en Margriet Staal, dat de levensverhalen van de 66 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Haren beschrijft. Vanuit deze gebeurtenissen ontstond bij docenten geschiedenis het initiatief ‘Bordenproject’, als onderdeel van het jaarlijkse project Herdenken voor de derde klassen van VWO en TTO.

Bordenproject

Op 20 april 2017 zullen op achttien adressen in Haren borden in de tuin staan met de foto’s van in totaal bijna 40 oorlogsslachtoffers, die tijdens de oorlog in die huizen woonden. Derdejaars vertellen de verhalen achter de foto’s aan eerstejaars, die van adres naar adres fietsen. De verhalen maken vaak veel indruk: de oorlog lijkt opeens niet meer zo ver weg en door de locatie en de foto’s zijn de verhalen invoelbaar. Elk jaar trekt het project meer belangstelling van buiten de school: buren, passanten en inwoners die er speciaal voor komen. Op sommige adressen zijn nabestaanden aanwezig. Zij hebben buitengewoon veel waardering voor dit project. Ook de gemeente, inwoners en het lokale 4 en 5 mei comité geven regelmatig blijk van hun waardering en respect voor dit sympathieke project. Uiteraard kan een en ander alleen maar in harmonie verlopen dankzij de betrokkenheid en hulp van de huidige bewoners van de huizen. Vorig jaar bezocht de voorzitter van het Nationaal Comité, Gerdi Verbeet, het Maartenscollege om over het project te horen. Verbeet was zeer onder de indruk van wat zij hoorde en zij wilde spontaan het project landelijk onder de aandacht brengen. Eind 2016 won het Maartenscollege de tweede prijs in de Noordelijke voorronde voor de Nationale Onderwijsprijs. Mede dankzij het project komt er elk jaar weer nieuwe informatie binnen. Dit jaar bijvoorbeeld kunnen de leerlingen veel meer vertellen over gemeenteambtenaar en verzetsman Eemke van der Veen, dankzij een onlangs in Canada verschenen boek van het meisje aan wie Eemke zijn erfenis heeft nagelaten. De verhalen worden verteld tussen 10.30 uur en 12.00 uur.

Waar te vinden op 20 april en 4 mei

Op 20 april staan de borden op de volgende adressen: Oosterweg 57, Kerklaan 20, Molenweg 12 en Molenweg 36, Meerweg 54 en Meerweg 62, Emmalaan 22, Wilhelminalaan 9 en Wilhelminalaan 11, Poorthofsweg 26, Nieuwlandsweg 8, Rijksstraatweg 278 en Rijksstraatweg 190 Waterhuizerweg 26, Westerse Drift 125 en Westerse Drift 96, Onnerweg 88. Het verhaal van boekhandelaar Godert Walter zal worden verteld in de openbare bibliotheek. Op 4 mei ’s middags zullen de borden opnieuw voor de huizen staan en tijdens de herdenking staan de borden bij de dorpskerk. Het bordenproject kwam tot stand dankzij de inzet van grafisch vormgever Koos Staal en dankzij financiële bijdrages van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.