Ingrijpende veranderingen

HAREN - De Provincie Groningen wil dat in 2035 60% van de energie duurzaam wordt opgewekt. Om inwoners te betrekken bij de toekomstige veranderingen was er 30 maart een bijeenkomst in Haren.

Provincie Om deze doelstelling te behalen moeten er enorme sprongen gemaakt worden, volgens gedeputeerde Nienke Homan. Daarbij moet een balans gezocht worden tussen wat er nodig is voor het milieu en tot welke veranderingen inwoners bereid zijn. Hoe moeilijk dat is werd de deelnemers al gauw duidelijk toen ze het spel “We Energy” speelden. Daarbij werd een plan gemaakt voor een 50% duurzaam Haren. Knelpunten Windmolens bleken veel strafpunten op te leveren omdat ze nogal opvallend aanwezig zijn in het landschap. Bovendien leveren ze alleen energie als het waait. Voor zonneparken is weer veel ruimte nodig en ook hierbij is de opbrengst afhankelijk van de weersomstandigheden: het aantal zonuren. Er is dus energieopslag nodig en dat is weer erg duur. Een andere optie was het plaatsen van mestvergisters, deze zijn niet afhankelijk van het weer maar geven met de huidige technieken nog wel problemen zoals stankoverlast. Opbrengst Toch kunnen zon en wind veel energie opleveren en daarom concludeert Homan: “Als je reëel bent zijn windmolens en zonneparken gewoon onderdeel van de toekomstplannen”. Daarnaast heeft aardwarmte misschien wel de grootste potenties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de warmte diep onder de grond. Uit het spel bleek ook dat er veel winst bleek te behalen met energiebesparing. Betere isolatie van woningen en gebouwen en minder energieverbruik. “We zullen echt moeten gaan accepteren dat we ingrijpende keuzes moeten gaan maken!” merkte een van de deelnemers op. Gemeente Haren Ook het gemeentebestuur gaat zich steeds meer bezinnen op maatregelen. Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheden om ruimte te bieden aan zonneparken. Drie locaties worden onderzocht op geschiktheid: de Mikkelhorst, de voormalige vuilstort aan de Grootslaan (over het spoor) en een overkapping op het Transferium. Verder wordt er steeds gekeken hoe er een bijdrage geleverd kan worden aan de duurzaamheid van de gemeente. Op een aantal plekken, zoals de Vondellaan, ligt bijvoorbeeld reflecterend asfalt zodat er minder straatverlichting nodig is. Wethouder Michiel Verbeek: “Het allerbelangrijkste is mee te helpen de beweging in gang te zetten. We zullen bijvoorbeeld bedrijven op het Nesciopark stimuleren gezamenlijk na te denken over energiebeheer”. Maar windmolens in Haren, dat ziet hij niet gauw gebeuren. Van gas naar elektra De nieuwbouw in DHE (Haren Noord) is een mooi voorbeeld van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Een aantal partijen in de gemeenteraad hebben in het verleden nog gestreden voor meer duurzaamheid in de nieuwe wijk, zoals aardwarmte. Dat is niet gelukt. Inmiddels is het denken over duurzaamheid sterk veranderd en in het laatste deel, DHE1, worden geen aardgasleidingen meer aangelegd. Een vooruitziende blik want na 2035 heeft de Provincie weer een nieuwe doelstelling: in 2050 naar 100% duurzame energie. Helga Kouwenhoven