Zoete woordjes| Jaap Matthijs Jansen

Haren - Braderievrees

Nu de dagen weer langer worden en de r bijna uit de maand is, weten de ondernemers genoeg: de braderietijd is weer aangebroken. Braderies! Alleen al bij de gedachte aan die drie lettergrepen krijgen de leden van de ondernemersclub kippenvel en zweetdruppels en slapeloosheid en intensieve gesprekken met zielenknijpers. Al jarenlang durft niemand daarvoor uit te komen. Elk denkt dat hij of zij de enige is met braderievrees, en iedereen hult zich daarom in een angstvallig stilzwijgen. Als de buurvrouw opgetogen een gesprek begint over de roodborstjes, dan glimlacht men vriendelijk, en als ze dan vervolgens verder praat over de aankomende braderie, dan blijft men vriendelijk glimlachen, en als ze daarna vraagt of het misschien een leuk idee is om samen naar de braderie te gaan, dan knikt men allerhartelijkst… om ten slotte thuis, in de krochten van de eerlijkheid en de weemoed, diep en hevig te schreien. Doch niet meer! De patatboer, de bankier, de grootgrutter en de andere leden van het ondernemerscomité hebben in een moment van totale verstandsverheldering elkander de waarheid gezegd. Er is veel geknuffeld en op schouders geklopt, dat begrijpt u. Maar uit alle dingen komen andere dingen, en derhalve presenteren de ondernemers met trots: de Italiaanse dag. Met dit jaarlijks terugkerende evenement vieren de Hareners hun innige band met Italië, het land van broccoli en Berlusconi. (Jan en Piet waren met dit idee gekomen, na een leuke vakantie in Spanje, dat best wel dicht bij Italië ligt.) Op deze speciale dag vinden er gladiatorenspelen plaats op het Raadhuisplein, zingen de schoolkinderen het slavenkoor uit Verdi’s Nabucco, vindt er een meet-and-greet plaats met échte Italianen, kunt u zich inschrijven bij de plaatselijke maffia, en gaan de wethouders de straat op om aflaten te verkopen. Het nationalistisch deel der natie hoeft niet boos te worden, want speciaal voor hen heeft de ondernemersraad besloten dat Haren niet één, maar twaalf Koningsdagen heeft, vol van sinaasappels, geuzenliederen, protestantse soberheid en vaderlandse trots. Maar de braderie? Die is passé.