Aanleg poel in het Noordlaarderbos

NOORDLAREN - Dit voorjaar legden Landschapsbeheer Groningen samen met Natuurmonumenten een nieuwe poel aan in het Noordlaarderbos. Met hulp van bewoners, vrijwilligers en werkzoekenden werd een nieuwe parel in het project ‘Natte landschapselementen’ gerealiseerd.

Project ‘Herstel natte landschapselementen’ In het zuidelijk Westerkwartier en het Gorecht liggen veel natte landschapselementen zoals dobben, pingoruïnes en vennen. Deze elementen vormen karakteristieke, cultuurhistorische parels in het landschap en trekken kikkers, salamanders en andere amfibieën aan. Projectleider Ivon Benus van Landschapsbeheer Groningen is enthousiast over de aanleg van de poel: "Samen met de omgeving werken we aan een mooier landschap. De poel is aangelegd in een natuurlijke laagte, waar de wind talloze jaren vrij spel had. Voorafgaand aan de aanleg hebben we met vrijwilligers van onder andere het nabijgelegen Nivonhuis in Noordlaren, onderzoek naar de bodemopbouw uitgevoerd. Waardevolle gegevens die we gebruikt hebben bij de totstandkoming van deze poel." De aanleg van de plas sluit goed aan bij het programma ‘Gebiedsaanpak Landschap Gorecht'. Meer natuur Behalve kikkers en salamanders profiteren ook allerlei plantensoorten van deze nieuwe plas, aldus ecoloog Jacob de Bruin van Natuurmonumenten: "We gaan het grasland rond de poel bloemrijker maken door na de bloeiperiode te maaien en het maaisel af te voeren. Zo ontstaat de jaren erna een schralere grond waar het steeds bloemrijker wordt. Pleksgewijs begrazen we het gebied met Drentse heideschapen. De bosranden bij de poel gaan we grilliger maken door hier en daar en enkele boom te verwijderen. Zo’n golvende bosrand, biedt dan weer plek voor struiken waar vlinders, bijen en andere insecten op af komen." Kortom, een prachtige bloemrijke en natuurlijke plek in het Noordlaarderbos om van te genieten. Tijdelijk depot De uitgegraven grond wordt voor maximaal twee jaar in een tijdelijk depot aan de Duinweg in Noordlaren gezet. De aanleg van de poel in het Noordlaarderbos is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Haren en de provincie Groningen.