Gratis scholing voor maatschappelijke organisaties via de Haren-Tynaarlose Uitdaging

HAREN - Ondernemers in de gemeenten Haren en Tynaarlo delen graag hun expertise en ervaring met maatschappelijke organisaties. Vaak ontbreekt bij deze organisaties het budget voor professionalisering terwijl er wel behoefte aan is. De Haren-Tynaarlose Uitdaging zet zich in om vragen van maatschappelijke organisaties te verbinden aan aanbod vanuit het bedrijfsleven in de vorm van helpende handen, kennis en materialen. De komende maanden biedt de Haren-Tynaarlose Uitdaging een viertal gratis avondworkshops aan in samenwerking met de Steunpunten Vrijwilligerswerk in de beide gemeenten.

Workshops voor vrijwilligersorganisaties en –netwerken  door lokale ondernemers i.s.m. Stichting Trias en Stichting Torion. De workshops starten telkens om 19.30 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur. De eerste workshop vindt plaats op maandag 10 april 'Workshop Positieve, Oplossingsgerichte Communicatie'. Workshop Positieve, Oplossingsgerichte Communicatie Kennismaking met een effectieve gesprekstechniek als u relatief snel en prettig verandering tot stand wilt brengen. U focust niet op oorzaken van problemen, maar op het slaan van een brug tussen succes uit het verleden en de gewenste toekomst. Via het stellen van vragen helpt u anderen om doelen te stellen en mogelijkheden te zien voor concrete stappen vooruit. U krijgt veel gelegenheid om zelf te oefenen met wat werkt in communicatie.  Begeleiding:  Gerni Luttikhuis, Haren. Gerni is adviseur, trainer en coach. Zij begeleidt individuen en teams o.a. via de progressie- en oplossingsgerichte aanpak. www.gerniluttikhuis.nl. Locatie: ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3, 9751 ND Haren Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden in Haren bij Jolanda Bloema, j.bloema@torion.nl, tel. 050 5344173, en in Tynaarlo bij Liesbeth de Vries, steunpuntvrijwilligerswerk@stichtingtrias.nl, tel. 0592 338934.