Raadsberichten

HAREN - Er was veel discussie maar ook veel overeenstemming tijdens de raadsvergadering van de gemeente Haren op dinsdag 27 maart. Wat zijn de belangrijkste bespreekpunten?

Reactie op de begroting De begroting van 2017 is goedgekeurd door de Provincie. De Provincie heeft vervolgens een brief aan de gemeente gestuurd met kritische kanttekeningen maar deze bereikte de gemeente pas toen de inhoud al uitgebreid in de media besproken was. Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) heeft in een schriftelijke reactie de kritische kanttekeningen weerlegd. Volgens haar berusten ze grotendeels op misverstanden en zijn ze gebaseerd op verouderde informatie. Ze gaat binnenkort samen met wethouder Michiel Verbeek (D66) naar de Provincie om de communicatie te bespreken. Geheimhouding brandweerkazerne D66 en CU hebben een amendement (voorstel tot wijziging) ingediend voor het opheffen van de geheimhouding over de onderhandelingen betreffende de brandweerkazerne. Hans Sietsma (GL) sprak zijn teleurstelling uit over het feit dat het amendement alleen de koopakte betreft. Ton Sprenger (PvdA) en Sietsma zijn groot tegenstander van geheimhouding van een aantal onderdelen in dit dossier en zouden liever zien dat alles openbaar wordt. Het amendement is met algemene stemmen aangenomen. Horeca in Waterbedrijf Vanwege inrichting en uitstraling is er weinig interesse voortwee gebouwen van het Waterbedrijf in Haren Noord, vlakbij het spoor. Toch is er nu een architect met eenverrassend en innovatief plan om er woningen en horeca in te vestigen. Het bestemmingsplan dateert uit 1970 en voorziet niet in horeca maar dit kan snel geregeld worden via een beheersvergunning. PvdA, CU en GL zijn bang dat er dan te weinig ruimte is voor bezwaren van bewoners. Mariska Sloot (GvH) vindt dat er wel voldoende mogelijkheden zijn voor inspraak en dat een nieuw bestemmingsplan te lang gaat duren. De gemeente zou daardoor erg veel geld mislopen. Het voorstel om een beheersverordening vast te stellen wordt aanvaard. Huisvesting scholen Door het stijgende inwonertal van Haren zijn een aantal scholen erg gegroeid. De raad keurt de financiering goed van een extra lokaal in de Peter Petersenschool en de noodlokalen bij CBS de Borg. Er volgt een discussie over huisvestingsproblemen in de toekomst. Wethouder Verbeek voorziet geen grote problemen omdat er veel ruimte vrijkomt, bijvoorbeeld het gebouw van het Technasium aan de Rummerinkhof. Bovendien ziet hij in de prognoses eerst een stijging van het aantal leerlingen maar zwakt deze later weer af. Ietje Jacobs-Setz (VVD) voorziet toch problemen. Arbeidsmigranten in Onnerstaete In juli sluit het AZC in Onnen. De eigenaar van het terrein zou graag arbeidsmigranten uit Oost-Europa op Onnerstaete willen huisvesten die werken aan de bouw van het Googlecomplex bij Delfzijl. Zowel omwonenden als de gemeenteraad voelen hier niet voor. Wil Legemaat (D66) dient namens D66, CDA, GvH, CU en PvdA een motie in om deze plannen te voorkomen. Burgemeester Pieter van Veen wijst er op dat de bestemming van landgoed Onnerstaete recreatie is en dat er ook voor het AZC een vergunning aangevraagd moest worden. De motie wordt aangenomen: er kan nu zelfs geen vergunning voor huisvesting van arbeidsmigranten meer worden aangevraagd. Helga Kouwenhoven