Hoezo een Pareltje van Burgerparticipatie?

NOORDLAREN - Een jaar geleden werd het initiatief, om voormalig basisschool de Rieshoek haar sociale dorpspleinfunctie te laten behouden, door de gemeenteraad ‘een pareltje van burgerparticipatie’ genoemd. Nu worden de initiatiefnemers behandeld als ware het een commerciële partij?

De Rieshoek is een plek voor ontmoeting, creativiteit en mooie initiatieven in Noordlaren. Jong en oud komtsamen in de voormalige basisschool. Onder andere in de ‘huiskamer’ van het pand: het dagbesteding-café met vier cliënten. Er zit een kinderdagverblijf, waar de kinderen uit het dorp samen opgroeien, ondanks de sluiting van de dorpsschool in 2014. In het gymzaaltje krijgen kinderen gymnastiek en capoeira-les, in een lokaal wordt piano- en gitaarles gegeven. Creatievelingen en kleine ondernemers huren er atelier- en werkruimte en organiseren er activiteiten zoals biodanza, vilten en naailes voor jonge meiden. Elk kwartaal organiseert een straat uit het dorp een gezellige dorpsborrel. Kortom, de Rieshoek is van grote waarde voor het dorp. Het vergroot de leefbaarheid en trekt jonge gezinnen naar Noordlaren. Begin 2016 werd de Rieshoek, na een presentatie in de raadscommissie, als ‘pareltje van burgerinitiatief’ gecomplimenteerd. Er werd ambtelijk en bestuurlijk nog vol enthousiasme aangestuurd op verlenging van het gebruik. Er lag een door de ambtenaren ondersteund voorstel dat de Rieshoek nog zeker drie jaar door mocht exploiteren op dezelfde maatschappelijke voorwaarden, waarbij meer betaald zou worden dan in de eerste drie jaren. Maar toen werd het stil. In de zomer van 2016 kwam de gemeente Haren in een fusie-crisis. De nieuwe wethouder, mevrouw Stiekema, stelt dat ze veel geld moet verdienen voor Haren om zelfstandig te kunnen blijven. Het pand moet worden verkocht. De wethouder kiest daarmee voor de relatief kleine financiële opbrengst op korte termijn, in plaats van de leefbaarheid van het dorp op langere termijn. Het dorp heeft geprobeerd het pand te kopen, maar het bod werd niet serieus genomen. De wethouder wil het hoofdstuk Rieshoek nu zo snel mogelijk afsluiten. Een groep inwoners wil meer tijd om aanvullende middelen en andere organisatievormen te onderzoeken. Samen met de kleine ondernemers van de Rieshoek trekt men ten strijde, opdat de Rieshoek voor het dorp behouden blijft.