Loop mee langs het prachtige Drents Diep in de Oost- en Onnerpolder

NOORDLAREN - Het Groninger Landschap houdt op 15 april een verkenning langs het Drents Diep in de Oost- en Onnerpolder in Noordlaren, een paradijs voor vogels.

Er wordt gelopen langs het Drents Diep, richting het Onnergemaal. De Oost- en Onnerpolder zijn een paradijs voor vele vogels. De gids van Het Groninger Landschap hoopt weidevogels te zien, zoals onze nationale vogel: de grutto. Ook de tureluur en de kemphaan komen hier graag. Bijzonder mooi is de geoorde fuut. Al een paar jaar komen hier bijzondere moerassterns broeden: de zwarte stern, de witwangstern en de witvleugelstern. Benieuwd of ze er dit jaar ook weer zijn! De Oost- en Onnerpolder zijn prachtige gebieden met een unieke combinatie van waterwinning, waterberging en natuurontwikkeling. Door het dynamisch waterpeil ontstaat een moeras- en weidegebied wat bijzonder aantrekkelijk is voor de flora en fauna. Startpunt: Oostpolder, nabij fietsknooppunt 88, Osdijk 8 Noordlaren.