Haren is een jeugdvoorziening rijker!

HAREN - Haren is een jeugdvoorziening rijker: School’s cool. Als vierde gemeente in de provincie Groningen begint Haren komend schooljaar 2017-2018 met de uitvoering van het mentorproject School’s cool. Op 11 mei vindt de officiële startbijeenkomst  plaats in het gemeentehuis.

Begeleiding door mentoren

Dit project is speciaal voor leerlingen uit de hoogste groep van de basisschool die naar het voortgezet onderwijs gaan en wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De leerkracht van de basisschool meldt de leerling in overleg met de ouders aan bij School’s cool. De coördinator van het project heeft vervolgens met hen een kennismakingsgesprek en gaat  daarna op zoek naar de mentor die past bij die leerling. De mentor is een vrijwilliger die goed kan luisteren, geduldig is en de leerling kan stimuleren en coachen. Hij of zij kan begeleiding bieden bij het aanleren van studievaardigheden zoals bij voorbeeld het plannen van huiswerk maar ook onderwerpen als faalangst, vrije tijdsbesteding etc. kunnen worden besproken.

Een positief effect op de schoolprestaties

De mentor komt gedurende anderhalf jaar wekelijks bij de leerling thuis. Tijdens de bezoeken van de mentor is altijd een van de ouders of verzorgers aanwezig. In deze periode wordt de basis gelegd voor een geslaagd vervolg van de schoolcarrière. Zo wordt voorkomen dat er vroegtijdige schoolverlating plaatsvindt. De mentor kan op verzoek ook meegaan naar gesprekken op school. Uit onderzoek blijkt dat de begeleidingsmethode van School’s cool een positief effect heeft op de schoolprestaties en het behalen van een diploma van het voortgezet onderwijs. Het mentorproject is een initiatief van Stichting Torion en is ontwikkeld met ondersteuning van School’s cool Nederland. Het programma wordt in nauwe samenwerking met de gemeente Haren, de scholen, vrijwilligers en professionals in de (jeugd)zorg uitgevoerd. Dit driejarig project wordt gefinancierd door de gemeente Haren en de Rabobank Foundation.