Vespers in de Dorpskerk van Haren

HAREN - In de maanden april, mei en juni worden in de Dorpskerk drie vespers gehouden met thema’s en liederen uit de Reformatietijd en daarmee verband houdende muziek. De eerste vesper is op Palmzondag 9 april.

De vesper op Palmzondag heeft als thema ‘de weg langs het kruis’. Maarten Luther zette een eigen accent in de zogenaamde verzoeningstheologie. Hoe bracht Jezus een nieuwe relatie tussen God en mens? Luther gebruikte daarvoor de uitdrukking ‘de vrolijke ruil’. Zijn denken over de verzoening is de inspiratie voor deze vesper (Lied 409 Lam van God onschuldig heeft een centrale plaats in de vesper en we luisteren naar O Lamm Gottes Unschuldig (BWV 656, 1,2 en 3) van Joh. Seb. Bach).

Reformatie

De Reformatie bracht een omwenteling in de geloofsbeleving van de mensen en in hun denken over de kerk en over de kerkdienst. Een schat aan liederen en muziek is daarvan het gevolg geweest. In deze vespers, met ieder een eigen karakter passend bij de tijd van het jaar, willen u daar iets van laten meemaken. De vespers beginnen om 17:00 uur en zijn rond 17:50 uur weer afgelopen. In de vesper van 14 mei is Ds. Reinier Kleijer de voorganger, op 9 april en 11 juni Ds. Rudolf Oosterdijk. In de drie vespers is Jan Arjen Mondria de organist.