't Clockhuys: kantoor of huiskamer?

HAREN - Er moet flink bezuinigd worden op 't Clockhuys-CKC. Dat kan pijn doen maar kan ook nieuwe kansen bieden. Er is een initiatiefgroep opgericht om te kijken naar de mogelijkheden.

Initiatiefgroep De initiatiefgroep bestaat uit negen leden waaronder Marco in ’t Veldt (voorzitter Culturele Raad Haren) en Karel Jan Alsem (voorzitter Dorpsfonds) en brengt in juni een rapport uit. Vorige week was ereen rondetafelgesprek met een aantal gemeenteraadsleden en een wethouder om de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Welke rol wil de gemeente spelen in het culturele leven? Hoeveel ruimte wil men bieden aan commerciële partijen? Wat zijn de wensen van de gebruikers en welke mogelijkheden biedt het gebouw? Kantoor De gemeente wil graag meer ruimte bieden aan ondernemerschap. Wethouder Mathilde Stiekema(CDA) suggereert dat er werkplekken verhuurd zouden kunnen worden aan freelancers en startende ondernemers (“huur een stoel”). De raadsleden hebben geen bezwaar tegen een commerciële functie indien deze past bij deculturele functie van het gebouw. Dus wel een boekenwinkel naast de bibliotheek maar geen schoenenwinkel. Er wordt onderzocht welke belangstelling er is vanuit de markt. Huiskamer Het Clockhuys heeft ook een huiskamerfunctie en er zou wel wat meer kunnen gebeuren in die huiskamer. Vooral het Dorpsfonds wil graag wat meer reuring in het dorp: dat is goed voor de middenstand. Het idee om ook horeca een plek te geven in het gebouw krijgt erg veel bijval. Jannie Schuiling (PvdA) vindt dat Haren wel wat bruisender en levendiger zou mogen worden en zou er graag ’s avonds activiteiten zien waarbij ook wat gegeten en gedronken kan worden. Hans Sietsma (GL) en Dieta Praamstra (CU) pleiten wel voor horeca die aansluit bij de culturele functie, zodat er geen concurrentie komt met de andere horeca. Monumentaal pand Ook het pand heeft een upgrading nodig. Marco in ’t Veldt vindt het jammer dat de ingangen niet opvallen en verstopt zitten achter het gebouw van de dorpskerk (Ons Centrum). Predikant mevrouw Toornstra zegt dat de kerk graag wil meedenken en de ramen van Ons Centrum wat meer open wil zetten. Verplaatsen van de ingang naar het oude pand? Gerrit Boersma is erg te spreken over het zonnige plein bij dezeoude ingang: een prachtige plek voor een terras! Rol gemeente Het is een uitdrukkelijke wens van de raad om het Clockhuys wat meer op een afstand te zetten. De gemeente is nu opdrachtgever, subsidieverlener, beheerder van het gebouw en werkgever. Deze rollen lopen te veel door elkaar heen en bovendien is het de vraag of de gemeente deze rollen wil blijven vervullen. Dat is niet nodig en bovendien te kostbaar. Niet alleen commerciële partijen maar ook burgers zullen meer bij het Centrum voor Kunst en Cultuur betrokken gaan worden. Marjan Bachman (D66): “We gaan er een hele mooie invulling aan geven”. Helga Kouwenhoven