Van groen naar stedelijk landschap

HAREN - Fotograaf Bonno Blaauw uit Haren heeft de situatie in het gebied wat nu wijk Harener Holt heet jarenlang gevolgd en vast gelegd op camera. Wat maakte dit gebied zo bijzonder?

Het voormalige terrein van vv Gorecht en het terrein van de paardrijclub de Blauwe Ruiters, is het gebied dat Bonno Blaauw heeft vastgelegd op de gevoelige plaat. En gevoelig ligt het verrijzen van deze nieuwbouwwijk bij de (oud)liefhebbers van dit gebied. Met het drastische en rigoreuze verwijderen van bomen en struiken is de laatste fase van nieuwbouw ingegaan en een uniek stukje flora en fauna van Haren verdwenen. Blaauw: "Tijdens de kaalslag en het plaatsen van piketpaaltjes werd ik nieuwsgierig hoe de laatste wijk eruit zou gaan zien. Men spreekt van groene kamers, van oude bomen en wonen tussen oud groen. Veel oud groen is er echter niet blijven staan, alleen de buitenste rand. De oude groene kamers zijn verdwenen om plaats te maken voor nieuwe groene kamers met jonge bomen. De oude bomen? Die zijn er bijna niet meer. Gelukkig staat de houtwal met het restant van het hakbosje uit de tijd van de Emdaborg er nog wel. De boomgaard ernaast is bijna in z’n geheel verdwenen. Verdwenen zijn ook de twee rijen populieren langs de oude oprijlaan, door de omwonenden de Kathedraal genoemd. Jammer genoeg is ook de grauwe abeel verdwenen, de trots van het gebied."

Hooiland

Het gebied ten zuiden van de Grootslaan heeft verschillende landschappen gehad en is nu weer bezig zich te veranderen. Voordat de voetbalvereniging en de paardrijclub in de begin jaren ’50 van de vorige eeuw.zich aan het oosterweg gingen vestigen, had je alleen groot weiland gebied. Na het verdwijnen van vv Gorecht en de paardrijclub uit de boerderij de Lusthorst werd dit gebied geheel verwaarloosd en kon het zich voor een deel gaan ontwikkelen tot een specifieke biotoop hooiland. Hooiland is een vochtige en drassige grasland omringd door schaduwrijke bosschages en houtwallen. Nu niet op natuurlijke wijze ontstaan maar door menselijke ingrijpen.

Tijger- en komkommerspinnen

"Je trof er naast pinksterbloem, veel look zonder look, klein springzaad, groot heksenkruid, drie soorten boterbloemen, waar onder de gulden boterbloem en veel daslook. Vorig jaar heb ik ook de wespenorchis vastgelegd. En zo kan ik doorgaan. Hierdoor kreeg je ook bepaalde soorten insecten te zien. In het voorjaar veel oranje- en geaderde witjes. Maar ook boomblauwtje en de icarus. Het gebied werd rijk aan insectenleven In het voorjaar waren er veel oranje- en geaderde witjes. Maar ook boomblauwtje en de icarus. Het gebied werd steeds rijker aan insectenleven. Zelfs de komkommerspin en de tijgerspin zijn gezien. Tot vorig jaar kon men bij tijd en wijle fazanten en hazen op het terrein zien. En met grote regelmaat kon je een of twee reebokjes spotten. Nog steeds zijn er verse reesporen te zien", vertelt Blaauw.

Fotoboek

In de afgelopen jaren heeft Bonno Blaauw geprobeerd zoveel mogelijk landschap en flora en fauna vast te leggen, om er na een selectie van honderden foto’s, een fotoboek van te maken. Een aanrader voor de (oud)liefhebbers van dit gebied, maar ook voor haar nieuwe bewoners. Voor meer informatie zie de website van Bonno Blaauw: www.bonnoblaauw.nl