Een eerbetoon

HAREN - Fred Kamp uit Haren stuurde het gedicht 'Vroege herfst' in, geïnspireerd door het gebied wat nu wijk Harener Holt heet. Hoewel hij het gedicht in 2014 schreef en het een herfstgedicht is, is het een eerbetoon aan de onlangs verloren gegane natuur van dit unieke stukje Haren.

Vroege herfst Het groen verbleekt al wat bruinrood schemert verdorrend geel toont stil haar ongeduld De eens zo statig wachtende herbergt vretend ongedierte maar pronkt zijn vlammend kleurenspel nog ongewis van naderend verval Toch rijzend en nog ietwat ijdel doet hij mee, tracht overeind te blijven Hij lijkt hardhorend voor het te horen teken De verre klop op ieders deur