KANSKAARTENproject in verband met armoede

HAREN - Werkgroep Armoedesignalering Haren houdt In de week van 27 maart het derde KANSKAARTENproject in een wijk in het oosten van Haren.

Het project heeft als doel om samen met de bewoners  te kijken of er-, en zo ja: welke financiële ondersteuningsregelingen mogelijk voor hen van toepassing zijn.  Daarnaast worden er uit de anonieme projectregistratie signalen gehaald, die zicht geven op de armoede in Haren en waarmee de Werkgroep actie onderneemt richting gemeente.

Hoe werkt het?

In de week van 27 maart komt een tiental vrijwilligers op bijna 200 adressen een KANSKAART uitreiken. De week daarna komen dezelfde mensen de formulieren eventueel toelichten en - indien van toepassing - meenemen. Daarna nemen deskundigen van Humanitas de hulpvragen in behandeling en nemen ze contact op met de indieners om hen verder te helpen.

Aanleiding

Uit de vorige twee Kanskaartenacties bleek dat ongeveer 10% van de mensen die een Kanskaart kregen, een hulpvraag had. Met die acties zijn nog lang niet alle naar schatting 500 huishoudens met een laag inkomen bereikt. Bovendien verdient armoede in Haren nog steeds veel meer aandacht dan het krijgt. De Werkgroep zag voldoende aanleiding om een derde KANSKAARTENproject te organiseren.

Armoede in Haren

In de jaren 2011 – 2015 is het aantal bijstandsuitkeringen in Haren volgens het CBS met 44,4 % gestegen. Eind 2015 waren er in onze gemeente tegen de 300 huishoudens bekend, die van een minimaal inkomen moeten zien rond te komen. Daarnaast waren er toen naar schatting vermoedelijk nog eens ruim 200 huishoudens die ook zo leven, maar die niet bij enige instantie bekend zijn. Om die reden is de Werkgroep in 2015 begonnen om KANSKAARTENprojecten te organiseren. Daarbij kunnen individuele inwoners van Haren geholpen worden te profiteren van de bestaande ondersteuningsmogelijkheden waar zij mogelijk recht op hebben. In de afgelopen jaren heeft de werkgroep - naast de organisatie van Kanskaartenprojecten - commentaar geleverd op het huidige Harense armoedebeleid door in te spreken bij  Raadscommissievergaderingen. Daarnaast  was de Werkgroep steeds vertegenwoordigd bij de zogeheten Rondetafelgesprekken die door de betrokken wethouder voor de doelgroep zijn georganiseerd. Ook is  in een aantal gesprekken met de wethouder besproken hoe de gemeente deze aanzienlijke groep het best zou kunnen ondersteunen.

Steun

Diverse organisaties als Humanitas, Stichting Leergeld, kerken, vakbonden en ouderenbonden ondersteunen het project. Het KANSKAARTENproject  in Haren wordt financieel ondersteund door de Provincie Groningen, de Gemeente Haren en het SKANfonds.