Gefeliciteerd! 65 jaar getrouwd!

HAREN - Meneer en mevrouw Dallinga uit Haren waren dinsdag 21 maart 65 jaar getrouwd. Burgemeester Pieter van Veen kwam het echtpaar zijn felicitaties brengen.

Meneer Dallinga was de beste tennisser van de jongens en mevrouw Dallinga van de meisjes, zodoende hadden ze veel contact met elkaar en zo is het begonnen. Het echtpaar ging wonen op de hoogste terp van Nederland in hun eerste boerderij. Ze hebben drie kinderen en een achterkleinkind.