Beauty is in the eye of the beholder

HAREN - Al jaren volgt fotograaf Bonno Blaauw uit Haren de situatie in het gebied wat nu de wijk Harener Holt heet. Specifiek het voormalige terrein van v.v. Gorecht en het terrein van de paardrijclub de Blauwe Ruiters. Nagenoeg alle percelen zijn verkocht.

Na het verdwijnen van v.v Gorecht en de paardrijclub uit de boerderij de Lusthorst werd dit gebied ten zuiden van de Grootslaan geheel verwaarloosd en kon het zich voor een deel gaan ontwikkelen tot een specifieke biotoop hooiland met unieke flora en fauna. Met het onlangs drastische en rigoreuze verwijderen van bomen en struiken op het voormalige terrein van de Blauwe Ruiters is de laatste fase van nieuwbouw ingegaan.Gelukkig staat de houtwal met het restant van het hakbosje uit de tijd van de Emdaborg er nog. De boomgaard ernaast is bijna in z’n geheel verdwenen. Verdwenen zijn de twee rijen populieren langs de oude oprijlaan, door de omwonenden het Kathedraal genoemd en de trots van het gebied de grauwe abeel. Wordt vervolgd. Lees volgende week meer over dit unieke stukje verdwenen flora en fauna.