Aantal Sportieve Gezonde Scholen in de provincie groeit

Haren - Het gaat goed met het aantal Sportieve Gezonde Scholen in de provincie Groningen. Maar liefst zeven nieuwe basisscholen zijn dit jaar gestart met het project. Na de succesvolle ontwikkeling binnen het basisonderwijs, wordt het project nu ook geïntroduceerd op het VMBO.

Het project Sportieve Gezonde School in het basisonderwijs bestaat uit het coachen van groepsleerkrachten in de lessen bewegingsonderwijs, het realiseren van pleinspelen en aandacht voor een gezonde leefstijl. Dit alles met het doel om het bewegingsonderwijs te voorzien van een kwaliteitsimpuls, kinderen meer en beter te laten bewegen en inzicht te geven in het belang van gezonde voeding. Doorontwikkeling naar VMBO Naast bovenstaande succesvolle interventie binnen het basisonderwijs is, in samenwerking met de Hanzehogeschool, Instituut voor Sportstudies (HIS) een doorontwikkeling gemaakt naar het VMBO. Een belangrijke leeftijdsfase waarin jongeren gestimuleerd moeten worden tot (blijven) bewegen. Dit is de leeftijd waarop jongeren in de pubertijd zijn, de overstap maken naar de middelbare school, meer zelf gaan beslissen en waar andere bezigheden, zoals vrienden, huiswerk, bijbaantjes en uitgaan een prominentere rol krijgen. Dergelijke transities zijn uit onderzoek naar voren gekomen als barrières voor sport- en beweeggedrag. Reden genoeg om in 2017 op vier scholen te starten met het project. Zelfregulatie Onlangs zijn het Ubbo Emmius College in Stadskanaal en het Werkman College in Groningen gestart met het project. In het programma staat zelfregulatie centraal, oftewel de mate waarin iemand zijn eigen gedachten, gevoelens en gedrag kan beïnvloeden om zo een zelfgekozen doel te bereiken. Dit wordt toegepast  in zowel de lessen bewegingsonderwijs als in de mentorlessen. Naast deze ‘leefstijllessen’ worden er extra beweegmomenten gecreëerd door een sportcoach van Huis voor de Sport Groningen. Het streven is om vijf beweegmomenten per week aan te bieden op basis van behoeften van leerlingen. Het project Sportieve Gezonde School wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, Nijha, GasTerra en de Hanzehogeschool, Instituut voor Sportstudies. Huis voor de Sport Groningen Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve, gezonde leefstijl in de provincie. De organisatie wil Groningers in beweging brengen en houden door het ontwikkelen en organiseren van sport- en beweegprojecten. Dit gebeurt lokaal op zowel beleids-, coördinerend- als uitvoerend niveau. De belangrijkste organisaties die worden ondersteund zijn gemeenten, sportverenigingen en onderwijsinstellingen.