Bezoek minister Schippers

Haren - Femina, de Harense stichting die zich inzet voor de integratie van vluchtelingenvrouwen, heeft de interesse gewekt van de politiek in Den Haag en kreeg vorige week donderdag 9 maart bezoek van minister Schippers.

 Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) erkent dat de huidige begeleiding van vluchtelingen niet op de goede manier gebeurt en ziet veel mogelijkheden in de aanpak van stichting Femina. Vrouwen leren er wat hun rechten en plichten zijn en wat er door de maatschappij van ze wordt verwacht. Edith Schippers: “Femina is erg gericht op empoweren, het sterker maken van vrouwen. Dat is echt een groot verschil met andere projecten, of je vrouwen aan de hand neemt en laat zien wat een kaasfabriek is, of dat je zegt: jij als vrouw hebt ook grondrechten”. Volgens stichting Femina is de integratie van vluchtelingen niet mogelijk zonder vrouwen daarbij actief te betrekken. Zij brengen immers normen en waarden over op hun kinderen. Door voorlichting en discussies wordt hier veel aandachtig aan besteed. Mevrouw Schippers staat daar volledig achter: “Ik ben er een groot voorstander van dat we vrouwen wat meer koesteren en begeleiden en daarbij leren wat de kernwaarden van Nederland zijn”.

Kernwaarden

Met de kernwaarden bedoelt ze onder andere dat je zelf kunt kiezen of je wilt leren en wat voor werk je gaat doen. Veel vluchtelingenvrouwen zijn deze vrijheid niet gewend, het is heel nieuw voor ze. De minister vindt het heel belangrijk dat we ze daarin begeleiden. Schippers: “Het is belangrijk dat vrouwen zelfbewust worden gemaakt en worden geholpen in wat het is om keuzes te maken. Wat het is om niet in een patriarchale samenleving te wonen waarbij je taak binnenshuis is”. Wat haar erg aanspreekt is dat Femina gebruik maakt van de ervaringen van vrouwen die zelf ook als vluchteling hier kwamen. Vrouwen die zelf uit Irak of Syrië komen weten veel beter waar vrouwen mee worstelen dan de Nederlandse instanties. Wat is er anders hier, waar lopen vrouwen tegenaan. Schippers: “Niets is krachtiger dan vrouwen vrouwen laten helpen!”

Krachtig initiatief

Ze vindt het een enorm krachtig initiatief en vindt dat het een landelijk gevolg zal moeten krijgen. Het is nu zaak te kijken hoe dit concept ook in andere plaatsen toegepast kan worden. Het zit niet in haar portefeuille maar wie weet kan het worden doorgegeven naar het volgende kabinet! Mastoora Sultani, initiatiefneemster van Femina, neemt zichzelf als voorbeeld: “We zijn in een land dat ons geld en onderdak heeft gegeven. Maar wat kan ik terugdoen, wat wordt er van míj verwacht”. Dat zal ook de reden zijn waarom ze vandaag Kees en zijn vrouw heeft uitgenodigd: het echtpaar dat haar heeft opgevangen toen ze met haar gezin in Nederland aankwam. Kees is enorm trots op wat Mastoora bereikt heeft maar hij zou ook trots kunnen zijn op het aandeel wat hij daarin heeft gehad. Want mensen zoals hij kunnen veel betekenen voor een goede integratie. Helga Kouwenhoven Zie ook: www.stichtingfemina.nl www.harenerweekblad.nl/nieuws/36522/het-belang-van-vrouwen www.harenerweekblad.nl/nieuws/32405/mastoora-sultani-rolmodel-bij-integratie