Netwerkbijeenkomst vrijwilligersorganisaties

HAREN - Samenwerken, verbinden, versterken, ideeën uitwisselen, vrijwilligers binden en boeien en meer gebruik maken van elkaars expertise. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Torion houdt in samenwerking met de Rommelmarkt Haren en de Buurtbox een netwerkbijeenkomst voor alle vrijwilligersorganisaties in de gemeente Haren op dinsdag 21 maart.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk start met een prachtig aanbod van interessante trainingen, workshops en themadagen. Om deze start een extra feestelijk tintje te geven vindt deze netwerkbijeenkomst plaats in De Biotoop, vleugel F. Steunpunt Vrijwilligerswerk gaat deze avond ook bezig met de uitslag van de enquête. In december/januari hebben zij een enquête uit laten gaan onder vrijwilligersorganisaties in Haren waar uit blijkt dat samenwerken, versterken en gebruik maken van elkaars expertise nodig is. Er is behoefte aan overzicht in wat organisaties doen, samenwerking op het gebeid van vrijwilligers, maar ook gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Deze avond wordt hier ruimschoots aandacht aan besteed, ook om te komen tot concrete afspraken. Verder gaan de deelnemende organisaties op een verrassende manier beter met elkaar kennis maken. Wilt u na het programma nog verder met elkaar praten dan is hiervoor uiteraard gelegenheid. Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt een interessant en gevarieerd programma, dat zij iedereen van harte aanbevelen. Aanmelding Opgave (voor 14 maart) bij Jolanda Bloema van Stichting Torion. Wilt u uw naam, uw functie, mailadres, telefoonnummer en van welke organisatie u bent doorgeven? Aanmelden kan via: j.bloema@torion.nl of 050-534 41 73 (iedere werkdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Op vrijdag alleen ’s ochtends). Datum: dinsdag 21 maart van 20.00-22.00 uur Locatie : De Biotoop vleugel F (bordjes volgen vleugel F). Ingang Biotoop tegenover de benzinepomp aan de Kerklaan Kosten: geen, koffie en thee zijn aanwezig. Een eventueel drankje is voor eigen rekening.