Damesbasketbal op het hoogste niveau terug in Noord-Nederland

HAREN - De Stichting Vrouwen Topbasketbal Noord-Nederland (SVTN) heeft vrijdag 3 maart een plan gepresenteerd voor een nieuw topbasketbalteam voor vrouwen. Dit team gaat vanaf het seizoen 2017-2018 meedraaien in de dameseredivisie (VBL) van de Nederlandse Basketbalbond*. Het team wordt gevormd uit speelsters uit de opleiding van HSVB in Haren, aangevuld met talenten uit Noord-Nederland en talentvolle dames van elders die komen studeren in Groningen. Beoogd trainster is Joyce Siderius-Bolman. Voor de naam van het team doet de SVTN een beroep op fans, partners en sponsoren.

Groningen is de basketbalstad van Nederland. Toch is Groningen en zijn wijde omgeving al zo’n 7 jaar niet meer vertegenwoordigd op het hoogste niveau voor damesbasketbal in Nederland, terwijl de noordelijke meiden groter en sportiever zijn dan het Nederlands gemiddelde. SVTN en basketbalvereniging HSVB nemen samen het voortouw om voor het meisjes- en vrouwenbasketbal een gezonde en brede basis en een hoge top mogelijk te maken. De basis bestaat uit het creëren van meer trainingsuren en betere trainingsfaciliteiten voor meiden die zich richting de top willen basketballen. En uit het uitwisselen en het beter ontsluiten van aanwezige kennis, ervaring en vaardigheden in de regio. De hoge top willen we bereiken door ons de komende jaren te ontwikkelen van starter tot middenmoot tot uiteindelijk de top vier van Nederland. Daarbij maakt SVTN gebruik van de bestaande kennis- en accommodatie-infrastructuur en bouwt die rustig uit. Geen vluchtig succes op korte termijn, maar een structurele aanpak met duurzaam resultaat. Stapje voor stapje, met noordelijke nuchterheid, plezier en doorzettingsvermogen. Stichtingsvoorzitter Cees Dijkhuis: “We zijn op zoek naar partners die onze stappen willen begeleiden en ondersteunen. Met geld en kennis en expertise natuurlijk, maar ook ideeën, ruimte en meer. Want er ís ook meer. STVN wil een voorbeeld en platform zijn voor ambitieuze en sportieve meisjes en vrouwen en zo de sociaal-maatschappelijke en de economische positie van vrouwen in de noordelijke samenleving versterken. Ook willen we meer kinderen laten basketballen. Bijvoorbeeld door het organiseren van basketbalclinics in het regionale basis- en voortgezet onderwijs. Het plan van de SVTN wordt gesteund door de gemeente Haren. Ook met andere relevante partners zoals Topsport Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en het Johan Cruijff College wordt gesproken over samenwerking. Daarnaast is er contact met het Regionaal Trainingscentrum en heeft Donar toegezegd hun kennis en expertise te willen delen. Cees Dijkhuis: “Onze ambities gaan we met overtuiging en doorzettingsvermogen vorm en inhoud geven. Hiervoor zoeken we financiering. Zo’n 35.000 euro startkapitaal in ieder geval. Wij zoeken daarom niet alleen een stabiele hoofdsponsor voor de langere termijn, maar gaan we een brede basis van partners en sponsoren creëren. De stichting richt zich de komende tijd vooral op de inschrijving voor het seizoen 2017/18. Hiervoor is een licentie van de NBB nodig, voldoende financiële armslag en uiteraard genoeg vrijwilligers en speelsters om te kunnen draaien. Joyce Siderius-Bolman: “Niet onbelangrijk is een goed en sterk team. Echter, we realiseren ons dat de weg er naartoe niet strak geplaveid is. De kweekvijver vinden we in het huidige meiden U20 eredivisieteam van HSVB en het Regionaal Trainingscentrum. Komende tijd zijn de meiden en ik op diverse manieren te volgen op hun weg naar de top! Op Facebook, bij sponsoracties, en tijdens openbare trainingen. Doet u met ons mee?”