De International School

HAREN - Op het terrein van het Maartenscollege staat de villa van de International School Groningen. De 185 leerlingen zijn tijdelijk in Nederland en volgen onderwijs dat aansluit op hun situatie.

De leerlingen komen uit alle uithoeken van de wereld en zijn hier omdat één van hun ouders bijvoorbeeld drie jaar in Nederland is voor een promotieonderzoek aan de universiteit of een tijdelijke baan heeft bij Philips in Drachten. Er zijn ook Nederlandse leerlingen waarvan de kans groot is dat ze weer naar het buitenland gaan verhuizen en daarom internationaal onderwijs willen volgen. De voertaal is daarom Engels. Toch is Nederlands een verplicht vak. De school is immers geen particuliere school en valt onder de Nederlandse onderwijsinspectie. Vrij uniek voor Nederland is dat deze school geen onderverdeling heeft in Vmbo, Havo en Vwo. De eerste vijf jaar zitten leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas maar wordt de lesstof op verschillende niveaus aangeboden. Directeur Mike Weston: “Dat heeft heel veel voordelen, je kijkt veel meer naar het individu. Er zijn bijvoorbeeld leerlingen die hoogbegaafd zijn in wiskunde en scheikunde maar vanwege dyslexie heel laag scoren op taal en geschiedenis”. Zoals op veel andere International Schools wordt het International Baccalaureate onderwijsprogramma gevolgd. De onderbouw is voor leerlingen van 11 tot en met 16 jaar, en begint dus een jaar eerder dan in het Nederlandse systeem. Na vijf jaar krijgen de leerlingen geen diploma maar een ‘Record of achievement’. Dit wordt nog niet erkend in Nederland maar via relaties met andere scholen is het wel mogelijk door te stromen naar het Mbo. Indien de Nederlandse taalvaardigheid voldoende is kunnen leerlingen ook doorstromen naar de Havo van het Maartenscollege. De meeste leerlingen stromen echter door naar het tweejarige International Baccalaureate Programme (IBDP). Dit geeft in principe toegang tot alle universiteiten van de wereld. Leerlingen van het Maartenscollege kunnen zelfs, indien ze het tweetalig onderwijs volgen of goed Engels spreken, doorstromen naar het Baccalaureate Programme van de International School. Er wordt veel samengewerkt tussen de twee scholen en de leerlingen maken gebruik van dezelfde kantine en practicumlokalen. Het onderwijs is gericht op kritisch leren. Niet alleen kennis vergaren maar ook weten hoe je de kennis kunt toepassen, zodat je een zinvolle bijdrage kunt leveren aan de samenleving. Goed kunnen samenwerken is daarbij een belangrijk onderdeel. Als het goed is zijn de leerlingen na hun opleiding wereldburgers met verantwoordelijkheidsgevoel. Niet alle leerlingen verlaten deze school met een diploma. Weston: “Elk jaar komen er leerlingen bij en gaan er anderen weer weg. Voor sommige leerlingen is dat heel verdrietig”. Soms hoort iemand slechts twee weken van te voren dat zijn beste vriend weggaat. Gelukkig is dat tegenwoordig een stuk makkelijker geworden door de sociale media. Weston: “Ze zien en spreken elkaar bijna evenveel in het andere land als hier”. Helga Kouwenhoven