Nieuwbouw en woningrenovatie in Oosterhaar

HAREN - In de wijk Oosterhaar in Haren zijn de afgelopen jaren diverse nieuwbouw- en renovatieontwikkelingen geweest. Meest recent: het woongebouw van huurdersvereniging Hestia Haren aan de Zonnedauwweg en de appartementen aan het Anjerplein boven het nieuwe winkelcentrum. Daarmee zijn de ontwikkelingen in Oosterhaar nog niet afgerond. Direct naast het Anjerplein hebben we namelijk 37 woningen die toe zijn aan verbetering. Samen met de bewoners hebben we inmiddels bepaald hoe we dat gaan doen.

Renovatie Windeweg 23 t/m 31 Vijf woningen aan de Windeweg 23 t/m 31 worden in 2017 gerenoveerd naar een Nul op de Meter-woning. Ze krijgen een isolerende buitenschil en energiebesparende installaties. De gasaansluiting in deze woningen verdwijnt en de bewoners gaan straks elektrisch koken. Tijdens de renovatie blijven ze in hun woning wonen. Sloop en nieuwbouw Windeweg, Anjerlaan en Ridderspoorweg Met de huidige bewoners is besloten dat we de overige 32 woningen gaan vervangen voor nieuwbouw. Dit zijn de woningen aan de Windeweg 1 t/m 7, 2 t/m 16 en 34 t/m 40, Anjerlaan 8 t/m 22 en Ridderspoorweg 17 t/m 31. Hier komen levensloopbestendige woningen voor terug en een aantal eengezinswoningen. Op dit moment werken we samen met de bewoners aan een definitief ontwerp. Wat al wel zeker is, is dat het huizenblokken van 4 woningen worden, net zoals nu. Ons doel is dat de  nieuwbouw ook Nul op de Meter-woningen worden, zonder gasaansluiting. 1e deel nieuwbouw in 2018 klaar, 2e deel in 2019 De huidige bewoners kunnen ervoor kiezen om terug te keren naar de nieuwbouw. We verwachten dat de eerste 16 woningen eind 2018 klaar zijn en de andere 16 eind 2019. Tot die tijd moeten de bewoners ergens anders wonen. Zij kunnen vanaf 21 februari 2017 met voorrang reageren op  beschikbare woningen. Tijdelijk meer druk op beschikbare woningen in Haren De tijdelijke verhuizingen van de huidige bewoners in verband met de sloop en nieuwbouw in Oosterhaar zorgen tijdelijk voor extra druk op de beschikbaarheid van huurwoningen in Haren. Maar, als de nieuwbouw klaar is dan verwachten we dat er een aantal nieuwbouwwoningen in Oosterhaar beschikbaar is voor andere woningzoekenden. Hoeveel woningen dat precies zijn, kunnen we nu nog niet zeggen. Dat is afhankelijk van de wens van de huidige bewoners of zij terug willen gaan naar een nieuwbouwwoning. Energieneutraal bouwen Energieneutraal bouwen en renoveren past in onze ambitie om in 2040 een energieneutrale woningvoorraad te hebben. Klik hier als u meer wilt lezen over Nul op de Meter.