Een nieuwe playground in Haren

HAREN - In de rubriek De Ontmoeting deze week Stichting Sport & Spel Haren. De vergunning voor de te realiseren playground in Haren ligt op tafel, gemeente Haren omarmt dit sportieve project. Sport & Spel Haren licht dit project, waar zij zich met hart en ziel voor hebben ingezet, toe. Wat brengt de playground vooral?

De afgelopen periode is Stichting Sport & Spel Haren druk geweest om samen met iedereen die het project een warm hart toe draagt, het project te verwezenlijken: het realiseren van een playground in Haren. Sport & Spel Haren: "Het is inmiddels door meerdere personen op een natuurlijke wijze opgepakt. 'Spiritueel leiderschap', een ieder voelt zich verantwoordelijk voor zijn/haar stukje waar zijn/haar affniteit ligt. Het gaat om de draagkracht die er is. Vanuit het Rabobank Stimuleringsfonds hebben we dit gemerkt, met 1256 verzamelde handtekeningen door scholieren uit de buurt. Ook is het leuk om alle positieve reacties van ouders en kinderen op onze plannen te horen!" "Ondanks dat de vergunningen rond zijn worden de maten voor de Playground mogelijk in overleg met omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden nog aangepast, wanneer besloten wordt dat een ander formaat meer passend is en tegemoet komt aan de wensen voor de omgeving", licht Sport & Spel toe. De playground gaat een deel van het grasveld naast CBS De Borg in beslag nemen en is openbaar toegankelijk voor iedereen, met als hoofddoelgroep jongeren. Op de locatie worden in de toekomst diverse activiteiten georganiseerd, zoals bijvoorbeeld sportdagen, spelmiddagen, workshops van sportverenigingen en voorlichtingen over voeding en beweging. Sport en spel zijn belangrijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen. Het is net zo belangrijk als leren lezen en schrijven. Ook in Nederland spelen en bewegen kinderen steeds minder, met negatieve gevolgen op sociaal gebied, ontwikkeling en integratie.Met de playground kan een mooie, overzichtelijke en veilige sport- en speellocatie gecreëerd. Het speelveld biedt ouders en kinderen een goed alternatief op bezigheden als computeren en gamen. De playground krijgt een geluidsabsorberende vloer met spijlen die geen geluid maken, is milieuvriendelijk, duurzaam en goed voor de sociale cohesie in de samenleving. Er zijn een aantal bedrijven die zich als sponsor hebben aangemeld en ingezet: Trip Advocaten notarissen, De Nieuwsgierige Fietser, iDees online, Webfactor, Gerrit van Ark, Torion, het Rabobank Stimuleringsfonds en Social Dier. Sport & Spel Haren: "Er is een flink bedrag nodig om de Playground te realiseren. Er is al een substantieel bedrag binnen, maar alle kleine beetjes helpen en iemand die graag groots wil sponsoren is zeer welkom! Verschillende fondsen toegekend zijn en het wachten is op andere mogelijke fondsen en subsidiestromen, zodra die binnen zijn dan. Naar verwachting wordt dan deze zomer de playground gerealiseerd. Verder hebben we naast verschillende sponsoren inmiddels samenwerkingsverbanden met andere organisaties zoals Torion, Stichting Sport, Spel en Educatie Haren, Unisports, Floorball Academie Noord." Wilt u een bijdrage leveren? Dat kan door het project te steunen met de Jumbo sponsoractie voor verenigingen die momenteel loopt bij beide Jumbo’s in Haren. Voor toekomstige acties kan je de Facebookpagina van Sport en Spel Haren in de gaten houden. Voor vragen en adviezen kan je contact opnemen met sportenspelharen@gmail.com of bel met Erwin Jager, Sport en Spel manager: 0631569227.