Duurzaamheid bindt

HAREN - De Coöperatie Duurzame Regio Haren is op 11 januari 2017 opgericht door Peter van Vliet, Hans Wubbolts en Jelle Gernaat. Samen vormen zij het bestuur van de coöperatie onder de naam Duurzaam Haren. Wat doet Duurzaam Haren? Komt het Zonnepark Mikkelhorst er? Peter van Vliet, voorzitter Duurzaam Haren en Geert Naber, algemeen manager De Mikkelhorst lichten een tipje van sluier op.

Duurzaam Haren is een initiatief van Ronald Zuidema en Jeroen Groothuis. Van Vliet: "Ik had afgesproken voor een oriënterend gesprek en kwam naar buiten als voorzitter." Van Vliet is al 15 jaar actief in duurzaamheid (zie duurzaamnieuws.nl). Hij heeft alle expertise in huis om Duurzaam Haren tot een succes te maken. Het doel van Duurzaam Haren is om van Haren een volledig duurzame regio te maken met onder andere de ambitie om groene energie te produceren samen met de inwoners. De coöperatie is toegankelijk voor iedereen, particulieren maar ook bedrijven en organisaties. Je kan bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen en inleggen naar behoefte. Leden dragen bij aanmelding € 50,- bij, bedrijfsleden € 150,-. De bijdrage is geen contributie, maar een inleg in het kapitaal van de stichting. Vanaf het tweede jaar van lidmaatschap vragen we een bescheiden contributie. Winstdeling vindt plaats op basis van je aandeel in de coöperatie. Alle leden hebben 1 stem in de algemene vergadering. Van Vliet: "Uiteraard zijn ook grotere partners nodig, die helpen het eigen vermogen voor projecten bij elkaar te brengen. We hebben meerdere partijen nodig." Het Zonnepark Naber: "Het zonnepark is mijn droom. Het zonnepark gaat een polycultuur hebben, met naast zonnecollectoren, varkens, runderen, kippen en fruit- en notenbomen. Deze polycultuur staat in relatie tot zorg, voor het onderhoud en de productie. Voor de deelnemers van de Mikkelhorst levert het werk in het Zonnepark ongetwijfeld ook veel energie op. Samen met deskundigen zoals het ingenieursbureau ROM3D proberen wij het zonnepark te realiseren in het buitengebied van de Mikkelhorst. Een echte polycultuur en geen volgebouwd geheel zoals je vaak in Duitsland ziet. En daar kunnen mensen dan gewoon tussen door lopen en genieten”. De droom die Naber heeft, dat bedrijven en inwoners van Haren (lokaal) gaan investeren in het project maar ook profiteren van de duurzaam verkregen energie, de noten en vruchten en het verkregen vlees, krijgt steeds meer vorm. Van Vliet: "We willen duurzame energie opwekken, zon, wind en misschien wel aardwarmte. Ook kijken we naar mogelijkheden voor duurzame voedselproductie, ondersteuning van de lokale economie en zorg. En duurzaam vervoer: zo kunnen er bijvoorbeeld laadpalen komen die gebruik maken van de stroom uit het Zonnepark. Hierdoor zou bijvoorbeeld het transport in de nabije regio elektrisch plaats kunnen vinden. Behoeften bewoners Een groep studenten van hogeschool Van Hall, tweedejaars sociale geografie, gaan peilen wat de behoeften van de inwoners zijn met betrekking tot zonnepanelen en voedselprojecten, licht van Vliet toe. Wat levert het zonnepark eigenlijk aan energie op? Van Vliet: 1,8 megawatt, 300 à 400 huishoudens kunnen met het Zonnepark van energie worden voorzien. De voordelen zijn verder, samen initiatieven oppakken, samen energie opwekken, besparen op je energierekening en als vereniging profiteren van de opbrengsten. Uitdaging "Voor de gemeente Haren ligt er een mooie uitdaging wat betreft duurzaamheid. Onze gemeente scoort namelijk laag op de Duurzaamheidslijst. Het Zonnepark bij de Mikkelhorst is een geweldig voorbeeld, het zou een eerste pilotproject zijn voor polycultuur in het Noorden. Maar het is niet ons enige project", aldus Van Vliet. Duurzaam Haren is ook in gesprek met andere partijen, waarbij we kijken naar nuttig gebruik van beschikbare daken, bij voorbeeld voor inwoners die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen leggen. Zo profiteert uiteindelijk iedereen van een duurzame regio. Duurzaamheid bindt? Geert Naber: "Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn om te werken aan duurzaamheid". Van Vliet: "De coöperatie werkt aan integrale duurzaamheid, je doet het namelijk echt samen. Alles staat in verband met elkaar! Daar doe je het voor. De veerkracht van een samenleving neemt toe". Voor meer informatie zie: www.duurzaamharen.nl